Hyperprolaktinemi

AKO Skåne-riktlinje för primärvården.

Primärvård

 • Primär utredning.

Specialiserad vård

 • Endokrinologi- eller gynekologimottagning – vid behov av hjälp med utredning och behandling.

Den här rekommendationen beskriver olika orsaker till förhöjt prolaktin i blodet.

Definition

Hyperprolaktinemi är när prolaktinvärdet i blodet är högre än angivet referensvärde. Prolaktinnivån hos kvinnor i fertil ålder är normalt högre än hos äldre kvinnor och män.

Etiologi

Prolaktin bildas i hypofysen och överproduktion ger hyperprolaktinemi. Detta leder till att den intermittenta frisättningen av GnRH hämmas vilket i sin tur hämmar produktionen av könshormoner. Hyperprolaktinemi kan ha olika orsaker.

Fysiologiska orsaker

 • Stress
 • Excessiv träning
 • Graviditet, amning
 • Sömn

Läkemedelsutlöst orsak

 • Antidepressiva
 • Antiemetika
 • Antihypertensiva
 • Neuroleptika
 • Opioider
 • Östrogener

Sjukdomar i hypofys och hypothalamus

 • Prolaktinom – vanligaste hormonproducerande tumören, vanligare hos kvinnor än hos män
 • Strålning mot huvudet
 • Annan patologisk process i hypofys- och hypothalamusregionen

Andra sjukdomar

 • Primär hypotyreos
 • Kronisk njursvikt, levercirros
 • Epilepsianfall
 • Bröstkorgstrauma
 • Polycystiskt ovariesyndrom

Symtom

 • Galaktorré – vanligare hos kvinnor
 • Nedsatt libido, infertilitet
 • Premenopausal menstruationsstörning hos kvinnor
 • Impotens, gynekomasti hos män

Synfältspåverkan, synrubbning och huvudvärk samt symtom på hypofyssvikt kan förekomma vid tumör.

Anamnes

 • Symtom – debut, duration, förlopp.
 • Aktuella läkemedel.
 • Tidigare och nuvarande sjukdomar.
 • Fysiologiska orsaker.

Status

 • Allmäntillstånd.
 • Synfältsundersökning.
 • Övrigt status utifrån symtom.

Handläggning vid utredning

Prolaktin påverkas av olika faktorer och nivån på värdet kan tala för olika orsaker. Vid påvisad hyperprolaktinemi rekommenderas omkontroll samt ytterligare laboratorieprover utifrån misstänkt bakomliggande orsak.

Laboratorieprover

 • Prolaktin – bör tas minst 3 timmar efter uppvaknande i så stressfritt tillstånd som möjligt
 • TSH, T4
 • Överväg kontroll av njur- och leverfunktion samt graviditetstest 
 • Överväg ytterligare prover utifrån misstänkt bakomliggande orsak

Tolkning av prolaktin

 • Vid prolaktin > 2000 mIE/L är prolaktinom en trolig orsak.
 • Vid lägre nivåer måste andra tillstånd övervägas.
 • Vid graviditet ökar värdena markant, 5–10 gånger under senare delen av graviditeten.

Handläggning vid behandling

Vid misstänkt läkemedelsutlöst hyperprolaktinemi bör aktuellt läkemedel sättas ut, om möjligt. Därefter tas ett nytt prolaktinvärde.

Sjukdomar som orsakar hyperprolaktinemi behandlas främst inom specialiserad vård.

Remissindikation till specialiserad vård

 • Remittera till endokrinologi- eller gynekologimottagning vid behov för vidare utredning och behandling av misstänkt hyperprolaktinemi.

Remissinnehåll

 • Anamnes, status och resultat av genomförd utredning.

En obehandlad hyperprolaktinemi under lång tid kan medföra komplikationer som infertilitet och osteoporos.

Publicerat: 2024-03-08
Giltigt till: 2028-03-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.