Hyperprolaktinemi

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Primärvård

 • Primär utredning

Specialiserad vård

 • Endokrinolog- eller gynekologmottagning – vid behov av hjälp med utredning och behandling

Den här rekommendationen beskriver olika orsaker till förhöjt prolaktin i blodet.

Definition

Hyperprolaktinemi innebär att prolaktinvärdet i blodet är högre än angivet referensvärde. Kvinnor i fertil ålder har normalt högre nivåer än äldre kvinnor och män.

Epidemiologi

 • Prevalensen av hyperprolaktinemi är 350 patienter per miljon invånare.
 • Incidensen är av hyperprolaktinemi 22 nya fall per miljon och år.

Etiologi

Prolaktin bildas i hypofysen och överproduktion ger hyperprolaktinemi. Hyperprolaktinemi kan ha olika orsaker.

Fysiologiska orsaker

 • Graviditet, amning
 • Stress
 • Träning, samlag

Patologiska orsaker

 • Prolaktinom – vanligaste hormonproducerande tumören, vanligare hos kvinnor än hos män
 • Uttalad primär hypotyreos
 • Annan patologisk process i hypofys- och hypothalamusregionen

Orsaker med systempåverkan

 • Polycystiskt ovariesyndrom
 • Kronisk njursvikt, levercirrhos
 • Bröstkorgstrauma eller kirurgi
 • Epileptiska anfall
 • Strålning mot huvudet

Läkemedelsutlösta orsaker

 • antihistaminer
 • antihypertensiva
 • antidepressiva, neuroleptika
 • antiepileptika
 • kolinergika, dopaminantagonister, dopaminsynteshämmare
 • östrogenpreparat
 • opioider 
 • anestesiläkemedel

Symtom

 • Nedsatt libido, infertilitet
 • Galaktorré – vanligare hos kvinnor
 • Kvinnor – premenopausal menstruationsstörning
 • Män – impotens, gynekomasti
 • Synfältspåverkan, synrubbning och huvudvärk kan förekomma vid tumör

Anamnes

 • Symtom – debut, duration, förlopp
 • Aktuella läkemedel
 • Tidigare och nuvarande sjukdomar

Status

 • Status utifrån symtom
 • Synfältsundersökning är viktig

Laboratorieprover

 • Prolaktin – tas fastande, minst 3 timmar efter uppvaknande
 • TSH, T4
 • Överväg kontroll av njur- och leverfunktion och graviditetstest 
 • Överväg FSH (postmenopausala kvinnor) och testosteron (män)
 • Överväg ytterligare prover utifrån misstänkt bakomliggande orsak.

Tolkning av prolaktin

Eftersom prolaktin påverkas av olika faktorer rekommenderas nytt prov vid patologiskt värde.

 • Vid prolaktin > 250 ug/L (ca 5000 mU/L) är prolaktinom en trolig orsak.
 • Vid lägre nivåer måste andra tillstånd övervägas.
 • Läkemedelsutlöst hyperprolaktinemi kan ge nivåer upp mot 100 ug/L (ca 2000 mU/L). 

Handläggning vid behandling

Vid misstänkt läkemedelsinducerat tillstånd rekommenderas utsättning av aktuellt läkemedel om möjligt samt därefter en omkontroll av prolaktin.

Övriga orsaker till hyperprolaktinemi behandlas främst inom specialiserad vård.

Remissindikation till specialiserad vård

 • Remittera till endokrinolog eller gynekologmottagning vid behov av hjälp med fortsatt utredning och behandling av misstänkt hyperprolaktinemi.

En obehandlad hyperprolaktinemi under lång tid kan medföra:

 • infertilitet
 • osteoporos.

Publicerat: 2020-10-27
Giltigt till: 2023-10-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.