Hyperprolaktinemi

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • Primär utredning
 • Endokrinolog- eller gynekologmottagning – vid behov av hjälp med utredning och behandling

Den här rekommendationen beskriver olika orsaker till förhöjt prolaktin i blodet.

Hyperprolaktinemi innebär att prolaktinvärdet i blodet är högre än angivet referensvärde. Kvinnor i fertil ålder har normalt högre nivåer än äldre kvinnor och män.

 • Prevalensen av hyperprolaktinemi är 350 patienter per miljon invånare.
 • Incidensen är av hyperprolaktinemi 22 nya fall per miljon och år.

Prolaktin bildas i hypofysen och överproduktion ger hyperprolaktinemi. Hyperprolaktinemi kan ha olika orsaker.

 • Graviditet, amning
 • Stress
 • Träning, samlag
 • Prolaktinom – vanligaste hormonproducerande tumören, vanligare hos kvinnor än hos män
 • Uttalad primär hypotyreos
 • Annan patologisk process i hypofys- och hypothalamusregionen
 • Polycystiskt ovariesyndrom
 • Kronisk njursvikt, levercirrhos
 • Bröstkorgstrauma eller kirurgi
 • Epileptiska anfall
 • Strålning mot huvudet
 • antihistaminer
 • antihypertensiva
 • antidepressiva, neuroleptika
 • antiepileptika
 • kolinergika, dopaminantagonister, dopaminsynteshämmare
 • östrogenpreparat
 • opioider 
 • anestesiläkemedel
 • Nedsatt libido, infertilitet
 • Galaktorré – vanligare hos kvinnor
 • Kvinnor – premenopausal menstruationsstörning
 • Män – impotens, gynekomasti
 • Synfältspåverkan, synrubbning och huvudvärk kan förekomma vid tumör
 • Symtom – debut, duration, förlopp
 • Aktuella läkemedel
 • Tidigare och nuvarande sjukdomar
 • Status utifrån symtom
 • Synfältsundersökning är viktig
 • Polaktin – tas fastande, minst 3 timmar efter uppvaknande
 • TSH, T4
 • Överväg kontroll av njur- och leverfunktion och graviditetstest 
 • Överväg FSH (postmenopausala kvinnor) och testosteron (män)
 • Överväg ytterligare prover utifrån misstänkt bakomliggande orsak.

Eftersom prolaktin påverkas av olika faktorer rekommenderas nytt prov vid patologiskt värde.

 • Vid prolaktin > 250 ug/L (ca 5000 mU/L) är prolaktinom en trolig orsak.
 • Vid lägre nivåer måste andra tillstånd övervägas.
 • Läkemedelsutlöst hyperprolaktinemi kan ge nivåer upp mot 100 ug/L (ca 2000 mU/L). 

Vid misstänkt läkemedelsinducerat tillstånd rekommenderas utsättning av aktuellt läkemedel om möjligt samt därefter en omkontroll av prolaktin.

Övriga orsaker till hyperprolaktinemi behandlas främst inom specialiserad vård.

 • Remittera till endokrinolog eller gynekologmottagning vid behov av hjälp med fortsatt utredning och behandling av misstänkt hyperprolaktinemi.

En obehandlad hyperprolaktinemi under lång tid kan medföra:

 • infertilitet
 • osteoporos.

Publicerat: 2020-10-27
Giltigt till: 2023-10-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne