Gynekomasti

AKO Skåne-riktlinje för primärvården.
 • N62.9 Hypertrofi av bröstkörtel

Primärvård

 • Primär bedömning.

Specialiserad vård

 • Utredning och eventuell behandling i vissa fall.

Definition

Gynekomasti definieras som ökad bröstkörtelvävnad som ger förstoring av ett eller två bröst hos män eller pojkar.

Etiologi

Gynekomasti orsakas av en ökning av östrogen gentemot androgener i bröstparenkymet.

Fysiologisk orsak

Vanligen är orsaken helt fysiologisk. Hos nyfödda är det vanligt (60-90 %) och oftast övergående inom 1 månad. Även vid puberteten kommer ofta en viss bröstförstoring som i normalfallet ska gå över inom 2 år. Tillståndet kan även ses hos vuxna män.

Substansintag

 • Läkemedel – exempelvis spironolakton, neuroleptika, antiretrovirala och antiandrogena läkemedel (ofta reversibelt efter avslutad behandling).
 • Kosttillskott –i vissa fall.
 • Alkohol.
 • Anabola steroider.
 • Droger – marijuana, amfetamin, heroin (kan ge bestående gynekomasti).

Bakomliggande tillstånd

 • Primär hypogonadism – till exempel Klinefelters syndrom.
 • Cancer – testikel, binjure.
 • Endokrina sjukdomar.
 • Njursvikt, leversvikt, hjärtsvikt.

Symtom

 • Uni- eller bilateral bröstförstoring.
 • Ofta ömmande bröstkörtlar.

Anamnes

 • Symtomdebut och duration.
 • Andra symtom från bröst (sekretion från bröstvårta) eller andra organ.
 • Förekomst av bakomliggande orsaker.
 • Eventuell påverkan på livskvalitet.

Status

 • Allmäntillstånd.
 • Bröstinspektion.
 • Bröstpalpation.
 • Överväg bukstatus och undersökning av yttre genitalia.

Handläggning vid utredning

Vid gynekomasti föreligger palpabel körtelplatta under areola vid klinisk undersökning.

Handläggning av prepubertal eller pubertetsgynekomasti

Prepubertal gynekomasti bör utredas inom specialiserad vård. Pubertetsgynekomasti som kvarstår i mer än två år eller efter 17-års ålder bör också utredas inom specialiserad vård.

Handläggning av gynekomasti hos vuxna

 • Ensidig gynekomasti och misstanke om malign orsak bör handläggas som misstänkt bröstcancer.
 • Nytillkommen bröstkörtelförstoring utan annan uppenbar förklaring bör handläggas som misstänkt testikelcancer.
 • Riktad utredning rekommenderas utifrån misstänkt bakomliggande orsak.
 • Ingen utredning krävs vid klar bakomliggande orsak, till exempel läkemedel.

Differentialdiagnoser

 • Pseudogynekomasti (lipomasti).
 • Bröstcancer.
 • Obesitas.

Handläggning vid behandling

Behandling görs utifrån bakomliggande orsak. Vid läkemedelsutlöst orsak rekommenderas utsättning om möjligt. I många fall går gynekomastin i regress en tid efter utsättning.

Kirurgisk behandling kan övervägas vid:

 • påtaglig bestående pubertetsgynekomasti – kvarstående med palpabel körtelplatta.
 • medfödd gynekomasti – kvarstående med palpabel körtelplatta.

Kirurgisk behandling är sällan indicerat vid:

 • läkemedelsinducerad gynekomasti – utom vid uttalad palpabel körtelplatta och symtom.
 • övrig gynekomasti – utom vid kvinnlig form (tydlig submammarfåra), BMI < 25
 • bröstptos – utom efter stor viktnedgång, då gäller samma kriterier som hos kvinnor.

Mindre uttalad gynekomasti bedöms som kosmetisk korrigering och utförs inte inom ramen för offentlig finansiering.

Remissindikation

 • Prepubertal gynekomasti – remiss till barnmedicin (< 18 år).
 • Nyföddhets- eller pubertetsgynekomasti som kvarstår – remiss till barnmedicin (< 18 år) eller endokrinmottagning (från 18 år).
 • Påtaglig symtomgivande gynekomasti – remiss till bröstmottagning Helsingborg, bröstmottagning Kristianstad eller sektion plastikkirurgi SUS Malmö.

Regional riktlinje för indikationer för kirurgisk behandling vid gynekomasti

Plastikkirurgi efter viktnedgång – vårdprogram

Publicerat: 2024-03-14
Giltigt till: 2028-03-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.