Cushings syndrom

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • E24.2 Läkemedelsutlöst Cushings syndrom
  E24.8 Annat specificerat Cushings syndrom
  E24.0 Hypofysberoende Cushings sjukdom
  E24.4 Alkoholutlöst pseudocushingsyndrom
  E24.9 Cushings syndrom, ospecificerat

Primärvård

 • Primär bedömning och utredning

Endokrinologimottagning

 • Vidare utredning och behandling av misstänkt Cushings syndrom

Definition

Cushings syndrom innebär symtom som uppstår efter långvarigt förhöjda kortisolnivåer (hyperkortisolism).

Normalt varierar kortisolkoncentrationen i kroppen under dygnet med högst koncentration på morgonen och lägst vid midnatt.

Epidemiologi

Incidensen av endogen Cushings syndrom är 3,2 patienter per miljon och år. Diagnosen ställs oftast i 25–50-årsåldern.

Etiologi

Exogen Cushings syndrom

 • Långvarig kortisonbehandling – vanligast

Endogen Cushings syndrom

 • ACTH-producerande hypofysadenom (Cushings sjukdom)
 • Ektopisk tumör i exempelvis lunga
 • Kortisolproducerande tumör i binjurebark

Pseudo-Cushings syndrom

 • Depression, ångesttillstånd, tvångssyndrom
 • Svår fetma
 • Alkoholism

Symtom

Symtomen är ofta ospecifika:

 • trötthet – vanligast
 • viktuppgång – med ökat bukomfång, rundat ansikte, fettkudde i nacke, smala armar och ben
 • psykiska – depression, sömnstörning, kognitiv dysfunktion
 • hypertoni – svårbehandlad
 • diabetes – nydebuterad
 • nedsatt libido, oligomenorré.

Anamnes

 • Aktuella symtom – debut och förlopp
 • Levnadsvanor
 • Läkemedel
 • Andra sjukdomar, osteoporosfraktur

Status

 • Allmäntillstånd inklusive längd, vikt och midjemått
 • Hjärta, blodtryck
 • Hudinspektion
 • Psykiatriskt status

Fynd som talar för Cushings syndrom är:

 • hudförändringar – blålila striae, ansiktsrodnad, blåmärken, atrofi, akne, hirsutism
 • proximal muskelsvaghet och atrofi – svårigheter att gå i trappa eller stiga upp från stol
 • oförklarlig benskörhet.

Handläggning vid utredning

 • Gör en klinisk bedömning och ta basala prover.
 • Värdera troliga orsaker, särskilt långvarig kortisonbehandling (lokal eller systemisk).
 • Bedöm om yttre stress (såsom svår sjukdom eller intensiv träning under lång tid) föreligger. Det kan ge förhöjd kortisolnivå.

Laboratorieprover

 • Ta Hb, CRP, glukos, K, calciumjon, S-kortisol (morgonprov)
 • Högt S-kortisol stärker misstanken.

För att påvisa Cushings syndrom finns följande screeningmetoder:

 • urinkortisol (dygnssamling av urin)
 • dexametasonhämningstest
 • salivkortisol.

Dessa test görs inom specialiserad vård.

Handläggning vid behandling

Behandlingen sköts inom specialiserad vård.

Remissindikation till endokrinolog

 • Misstanke om Cushings syndrom och högt kortisol
 • Hög misstanke om Cushings syndrom och normalt kortisol

Livskvalitet och kognitiv funktion förbättras efter behandling men normaliseras inte. Det föreligger även en ökad risk för mortalitet orsakad av:

 • kardiovaskulär sjukdom – hjärtinfarkt, stroke och venös tromboembolism
 • infektion
 • suicid.

Publicerat: 2021-01-14
Giltigt till: 2024-01-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.