Organiserad screening av kolorektalcancer

Region Skåne påbörjade organiserad screening av kolorektalcancer 2021. Screeningen kommer omfatta alla mellan 60 och 74 år och vara fullt utbyggd i slutet av 2025.

Bakgrund

Kolorektalcancer är den tredje vanligaste typen av cancer och den näst vanligaste orsaken till död i cancer bland män och kvinnor i Sverige. Möjligheten att bli botad ökar avsevärt om sjukdomen upptäcks tidigt. Skåne påbörjade screeningen 2021 för de som fyllde 60 år. Under 2022 kommer de som är födda 1958, 1960 och 1962 att erbjudas provtagning.

Den metod som används är analys av blod i ett avföringsprov. Vid positivt test erbjuds undersökning med koloskopi.

Organiserad screening av kolorektalcancer infördes i Stockholm och Gotland 2008. Under 2021 påbörjade regionerna Dalarna, Skåne, Örebro, Östergötland och Norrbotten screening för personer som fyllde 60 år.

Tillvägagångssätt

Berörda personer får ett brev med erbjudande om provtagning. I brevet finns provtub, instruktioner och ett svarskuvert. Provet tas hemma och skickas in i svarskuvertet.

Screening-programmet sköts via ett gemensamt samordningskansli (GSK) i Stockholm med stöd av gemensamt administrativt IT-stöd (GAS). Analys av provet, som heter fekalt immunologiskt test (FIT), sker vid Karolinska universitetssjukhusets laboratorium.

Frågor om provet från allmänheten, via telefon eller e-post besvaras av GSK. Positiva FIT registreras i GAS.

Kontaktpersoner vid endoskopimottagningarna i Helsingborg, Kristianstad och Malmö får via GAS information om vilka personer som har testat positivt och som ska erbjudas koloskopi. Brev skickas från den endoskopimottagning patienten tillhör med information om att kontakta endoskopimottagningen för att boka tid för undersökning. Patienten har samtidigt möjligheter att ställa frågor.

Beroende på fynd vid koloskopin kommer patienten vara aktuell för t ex ställningstagande till operation av cancer, uppföljning av polyper eller återföring till screeningprogrammet.

Vissa patienter kommer, beroende på fynd och fortsatt handläggning, exkluderas från screeningen. En del av dem kommer efter en tid att återföras till screening-programmet. Detta sköts via endoskopimottagningarna.

Utredning av misstänkt kolorektalcancer

Den organiserade screeningen kommer skötas från GSK. Det är inte möjligt att ingå i screeningen på egen begäran. Vi vill starkt avråda från så kallad opportunistisk screening, dvs provtagning av personer utan symtom utanför screeningprogrammet.

Misstänkt cancer ska utredas enligt standardiserat vårdförlopp (SVF). Misstanke om cancer innebär utredning inom primärvård eller specialiserad vård för att se om misstanken kan avfärdas eller stärkas till välgrundad misstanke. Vid välgrundad misstanke ska standardiserat vårdförlopp startas.

Mer information

Information för invånare och patienter på 1177.se:

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.