Bäckencancerrehab SUS

Patienter som genomgått onkologisk och/eller kirurgisk behandling för cancer i bäckenet drabbas ofta av olika typer av symtom som påtagligt kan försämra deras livskvalitet. Mer komplexa besvär kan remitteras till specialistenhet för bedömning.

Patienter som genomgått onkologisk och/eller kirurgisk behandling för cancer i bäckenet drabbas ofta av olika typer av symtom som påtagligt kan försämra deras livskvalitet. Ibland krävs viss utredning i syfte att hitta orsaken till symtomen. Många besvär kan behandlas på närmsta sjukhus men är symtomen mer komplexa kan remiss skickas till specialistenhet för bedömning.

Bäckencancerrehab SUS tar emot remisser på patienter med omfattande symtom efter behandling mot cancer i lilla bäckenet. Mag-tarmbesvär, sexuella besvär, besvär från urinvägarna, smärta och lymfödem är exempel på problem som kan remitteras till oss.

Du som är läkare, kontaktsjuksköterska eller annan vårdprofession är välkommen att remittera cancerbehandlade patienter till oss. Vi tar emot vuxna från 18 år.

Vi är ett multiprofessionellt team som är specialiserade på olika symtom efter bäckencancerbehandling. Vi erbjuder patienter bedömning, behandlingsalternativ, planering och åtgärder från flera professioner i samråd.

För att patienterna ska få en så jämlik vård som möjligt så har vi skapat en remissadress för vårdgivare i södra sjukvårdsregionen.

Remissadress

Bäckencancerrehab SUS
Kirurgmottagningen
Jan Waldenströmsgata 11A
205 02  MALMÖ

Remisserna kommer att bedömas av

  • Marie-Louise Lydrup, docent öl
  • Louis Banka Johnson, docent öl
  • Mari Dahlberg, legitimerad sjuksköterska/uroterapeut
  • Sara Strandberg, legitimerad sjuksköterska/uroterapeut

Remisserna fördelas till lämplig instans alternativt rekommenderar behandlingsalternativ i remissvaret. Vissa patienter med mycket komplicerad problematik kommer att diskuteras i multidisciplinär grupp.

Remissen ska innehålla beskrivning av följande

  • Cancerdiagnos, given behandling och när den avslutades
  • Beskrivning av patientens symtom/besvär och vilken utredning/behandling som genomförts och med vilken effekt.
  • Pågående vårdkontakter inklusive stöd och rehabiliteringsinsatser
  • Eventuell samsjuklighet
  • Recidiv ska vara uteslutet
  • Uppgifter om hur vi når dig som remitterar patienten

Besvär som omhändertas av Bäckencancerrehab SUS

Inför remittering bör patienten ha genomgått allmän radiologi och kvinnor kompletterande gynekologisk undersökning för att utesluta tumörrecidiv. Basal utredning och behandlingsförsök ska ha gjorts enligt riktlinjer i det nationella vårdprogrammet Bäckencancerrehabilitering. 

Nationellt vårdprogram bäckencancerrehabilitering (kunskapsbanken.cancercentrum.se)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.