Bäckencancerrehab SUS

Patienter som genomgått onkologisk och/eller kirurgisk behandling för cancer i bäckenet drabbas ofta av olika typer av symtom som påtagligt kan försämra deras livskvalitet. Mer komplexa besvär kan remitteras till specialistenhet för bedömning.

Patienter som genomgått onkologisk och/eller kirurgisk behandling för cancer i bäckenet drabbas ofta av olika typer av symtom som påtagligt kan försämra deras livskvalitet. Ibland krävs viss utredning i syfte att hitta orsaken till symtomen. Många besvär kan behandlas på närmsta sjukhus men är symtomen mer komplexa kan remiss skickas till specialistenhet för bedömning.

Bäckencancerrehab SUS tar emot remisser på patienter med omfattande symtom efter behandling mot cancer i lilla bäckenet. Mag-tarmbesvär, sexuella besvär, besvär från urinvägarna, smärta och lymfödem är exempel på problem som kan remitteras till oss.

Du som är läkare, kontaktsjuksköterska eller annan vårdprofession är välkommen att remittera cancerbehandlade patienter till oss. Vi tar emot vuxna från 18 år.

Vi är ett multiprofessionellt team som är specialiserade på olika symtom efter bäckencancerbehandling. Vi erbjuder patienter bedömning, behandlingsalternativ, planering och åtgärder från flera professioner i samråd.

För att patienterna ska få en så jämlik vård som möjligt så har vi skapat en remissadress för vårdgivare i södra sjukvårdsregionen.

Remissadress

Bäckencancerrehab SUS
Kirurgmottagningen
Jan Waldenströmsgata 11A
205 02  MALMÖ

Remisserna kommer att bedömas av

 • Marie-Louise Lydrup, docent öl
 • Louis Banka Johnson, docent öl
 • Mari Dahlberg, legitimerad sjuksköterska/uroterapeut
 • Sara Strandberg, legitimerad sjuksköterska/uroterapeut

Remisserna fördelas till lämplig instans alternativt rekommenderar behandlingsalternativ i remissvaret. Vissa patienter med mycket komplicerad problematik kommer att diskuteras i multidisciplinär grupp.

Remissen ska innehålla beskrivning av följande

 • Cancerdiagnos, given behandling och när den avslutades
 • Beskrivning av patientens symtom/besvär och vilken utredning/behandling som genomförts och med vilken effekt. För ytterligare information se nedan. Patienternas besvär ska ha kartlagts på ett strukturerat sätt med allmänna (hälsoskattning eller motsvarande) och specifika skattningsinstrument (t ex LARS score).
 • Rehabplan ska ha upprättats och insatta rehabiliteringsåtgärder utvärderats.
 • Pågående vårdkontakter inklusive stöd och rehabiliteringsinsatser
 • Eventuell samsjuklighet
 • Recidiv ska vara uteslutet
 • Uppgifter om hur vi når dig som remitterar patienten

Besvär som omhändertas av Bäckencancerrehab SUS

Inför remittering bör patienten ha genomgått allmän radiologi och kvinnor kompletterande gynekologisk undersökning för att utesluta tumörrecidiv. Basal utredning och behandlingsförsök ska ha gjorts enligt riktlinjer i den nationella kunskapsöversikten ”Vägledning i bäckencancerrehabilitering”.

 • Följande tillstånd bör ha uteslutits

  • Djup ventrombos
  • Hjärt-kärlsjukdom, njursjukdom eller endokrin sjukdom som kan ge lymfödemliknande symtom

  Följande utredning bör ha utförts

  • Bedömning av lymfterapeut om detta finns

  Följande behandlingar bör ha prövats

  • Adekvat kompressionsbehandling
  • Patientundervisning som beskriver lymfsystemets anatomi, fysiologi och egenvård som råd kring fysisk aktivitet, viktbalans, hjälpmedel och hudvård
  • Hänvisning till dietist vid övervikt
 • Följande utredning bör ha utförts

  • Gynekologisk undersökning inklusive vaginalt ultraljud
  • Värdering av tillståndet med FSFI-6
  • Sexologisk bedömning om detta finns på hemorten

  Följande behandlingar bör ha prövats

  • Lokal östrogenbehandling och om lämpligt systemisk hormonsubstitution
  • Glidmedel
 • Följande tillstånd bör ha uteslutits

  • Diabetes

  Följande utredning bör ha utförts

  • Värdering av tillståndet med IIEF-5
  • Om samtidig libidostörning, uteblivna nattliga och spontana erektioner – kontroll av testosteron
  • Bedömning av sexolog om detta finns på hemorten
  • Bedömning av urolog

  Följande behandlingar bör ha prövats

  • PDE5-hämmare
  • Intrauretral behandling
  • Injektionsbehandling
  • Långvarig bäckensmärta

  Följande tillstånd bör ha uteslutits

  • Analfissur
  • Ryggbesvär

  Följande utredning bör ha utförts

  • Gynekologisk undersökning inklusive vaginalt ultraljud
  • Cystoskopi
  • Rektoskopi
  • Bedömning av fysioterapeut
  • Smärtanalys
  • MR bäcken

  Följande behandlingar bör ha prövats

  • Paracetamol
  • NSAID
  • Fysioterapi
  • Diarre
  • Illamående
  • Blödning per rektum
  • Smärta
  • Analinkontinens
  • Tömningsbesvär
  • LARS

  Följande tillstånd bör ha uteslutits efter konsultation av medicinsk gastroenterolog

  • Anastomosstriktur
  • Pancreasinsufficiens
  • Laktosintolerans
  • Glutenintolerans
  • Mikroskopisk kolit

  Följande utredning bör ha utförs

  • Gastro- och koloskopi
  • Värdering av tillståndet med LARS-score om patient är opererad med främre resektion

  Följande behandlingar bör ha prövats

  • Loperamid och bulkmedel
  • Urininkontinens
  • Blåstömningsbesvär
  • Besvärande urinträngningar

  Följande tillstånd bör ha uteslutits

  • Urinvägsinfektion
  • Symptomgivande prostataförstoring

  Följande utredning bör ha utförts

  • Dryckes- och miktionslista över 2 dygn och blöjvägningstest
  • Residualurinmätning
  • Cystoskopi
  • Urologbedömning
  • Uroterapeutbedömning om detta finns på hemorten

  Följande behandling bör ha prövats om de är tillämpliga

  • Uroterapi (blås- och bäckenbottenträning)
  • Antikolinergika
  • Beta-3-receptorstimulerare

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.