Stjärtfluss hos barn

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • Bedömning och behandling
 • I sällsynta fall vid utebliven effekt av behandling

Perianal streptokockdermatit, även kallat stjärtfluss, orsakas av β-hemolytiska streptokocker grupp A (GAS).

 • Smärtande, välavgränsad kraftig rodnad runt anus
 • Sällan allmänsymtom eller feber
 • Ibland förkommer spridning till yttre genitalia i from av balanit eller vulvovaginit
 • Barnet kan vara förstoppat på grund av smärtsam defekation
 • Bakterieodling eller snabbtest för GAS från hudförändring, perianalt eller perigenitalt
 • Vid upprepade recidiv rekommenderas svalgodling från personer i nära omgivning 
 • Eksem
 • Springmask
 • Psoriasis
 • Svampinfektion

Stjärtfluss behandlas med antibiotika:

 • I första hand, ge penicillin V, 25 mg/kg x 3 i 7 dagar.
 • Vid penicillinallergi använd klindamycin 5 mg/kg x 3 i 7 dagar.
 • Vid recidiv, överväg cefadroxil eller klindamycin.

Remiss skickas till barnläkare i sällsynta fall.

Klåda hos barn, 1177 Vårdguiden

Hud- och mjukdelsinfektioner, behandlingsrekommendationer, Läkemedelsverket

Publicerat: 2019-08-23
Giltigt till: 2022-08-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne