Stjärtfluss hos barn

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • B95.0 Streptokocker grupp A som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
  K61.0 Analabscess

Primärvård

 • Bedömning och behandling.

Specialiserad vård

 • I sällsynta fall vid utebliven effekt av behandling.

Etiologi

Perianal streptokockdermatit, även kallat stjärtfluss, orsakas av betahemolytiska streptokocker grupp A (GAS). Vid terapisvikt bör växt av Haemofilus influenzae (särskilt vid spridning till vulva) eller svampinfektion övervägas.

Symtom

 • Vanligen smärta, klåda och välavgränsad kraftig rodnad runt anus.
 • Ibland spridning till yttre genitalia som vulvovaginit (med eller utan flytningar) eller balanit.
 • Ibland smärtsam defekation som kan ge förstoppning.
 • Ibland blodstrimmor i avföringen.
 • Sällan allmänsymtom eller feber.

Anamnes

 • Symtom – debut, duration.
 • Samtidig hudinfektion.

Status

 • Allmäntillstånd.
 • Anus och yttre genitalia.
 • Temp.

Handläggning vid utredning

Stjärtfluss är vanligast hos förskolebarn. Överväg laboratorieprover vid misstanke.

Laboratorieprover

 • Ta snabbtest för GAS från hudförändring, perianalt och/eller perigenitalt.
 • Överväg bakterieodling vid negativt snabbtest, behandlingssvikt eller recidiv.
 • Överväg svalgodling från personer i nära omgivning vid upprepade recidiv.

Differentialdiagnoser

 • Eksem.
 • Springmask.
 • Psoriasis.
 • Svampinfektion.
 • Sexuellt övergrepp – vid misstanke hänvisas till separat rekommendation om barn som far illa.

Handläggning vid behandling

 • Rådgivning – att lufta stjärten, använda löst sittande byxor i bomull, byta blöjor ofta.
 • Läkemedelsbehandling – antibiotika.

Läkemedelsbehandling

 • I första hand – penicillin V, 25 mg/kg x 3 i 7 dagar.
 • Vid penicillinallergi – överväg klindamycin 5 mg/kg x 3 i 7 dagar.
 • Vid recidiv – överväg cefadroxil eller klindamycin utifrån odlingssvar.

Remissindikation 

 • Allmänpåverkan, feber eller utbredd infektion.
 • Terapisvikt.

Klåda hos barn, 1177

Läkemedel vid bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner – behandlingsrekommendationer, Läkemedelsverket

Publicerat: 2022-11-02
Giltigt till: 2025-11-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.