Vårdgivare Skåne

För offentlig och privat vårdpersonal

Stjärtfluss hos barn

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

ICD-10-SE

B95.0 Streptokocker grupp A som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
K61.0 Analabscess

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Stjärtfluss hos barn

Remiss till barnläkare

 • Akut – ring barnkonsult för planering av akutbesök (fysiskt/video/telefon).
 • Elektiv – informera patient (och närstående) om att besöket kanske bokas som telefon- eller videosamtal.

Primärvård

 • Bedömning och behandling

Specialiserad vård

 • I sällsynta fall vid utebliven effekt av behandling

Etiologi

Perianal streptokockdermatit, även kallat stjärtfluss, orsakas av β-hemolytiska streptokocker grupp A (GAS).

Symtom

 • Smärtande, välavgränsad kraftig rodnad runt anus
 • Sällan allmänsymtom eller feber
 • Ibland förkommer spridning till yttre genitalia i from av balanit eller vulvovaginit
 • Barnet kan vara förstoppat på grund av smärtsam defekation

Laboratorieprover

 • Bakterieodling eller snabbtest för GAS från hudförändring, perianalt eller perigenitalt
 • Vid upprepade recidiv rekommenderas svalgodling från personer i nära omgivning

Differentialdiagnoser

 • Eksem
 • Springmask
 • Psoriasis
 • Svampinfektion

Läkemedelsbehandling

Stjärtfluss behandlas med antibiotika:

 • I första hand, ge penicillin V, 25 mg/kg x 3 i 7 dagar.
 • Vid penicillinallergi använd klindamycin 5 mg/kg x 3 i 7 dagar.
 • Vid recidiv, överväg cefadroxil eller klindamycin.

Remissindikation

Remiss skickas till barnläkare i sällsynta fall.

Klåda hos barn, 1177 Vårdguiden

Hud- och mjukdelsinfektioner, behandlingsrekommendationer, Läkemedelsverket

Publicerat: 2019-08-23
Giltigt till: 2022-08-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!