Sköldkörtelrubbning hos barn

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Sköldkörtelrubbning hos barn

Remiss till barnläkare

 • Akut – ring barnkonsult för planering av akutbesök (fysiskt/video/telefon).
 • Elektiv – informera patient (och närstående) om att besöket kanske bokas som telefon- eller videosamtal.

ICD-10-SE 

E05.9 Tyreotoxikos, ospecificerad
E03.9 Hypotyreos, ospecificerad

Primärvård

 • Primär utredning

Barnmottagning

 • Utredning och behandling av hypo- och hypertyreos hos barn

Rekommendationen ger vägledning vid utredning av såväl hypo- som hypertyreos hos barn.

Epidemiologi

Både hypo- och hypertyreos kan förekomma hos barn i alla åldrar men ses oftast hos flickor i tonåren. Hypotyreos är vanligast och 1 av 3 000 nyfödda screenas med kongenital hypotyreos. Barn med Downs och Turners syndrom har högre risk för sjukdom. Hypertyreos är ovanligare med en incidens på 1/100 000 barn.

Etiologi

Primär hypotyreos

 • Kongenital hypotyreos – upptäcks via neonatal screening (förhöjt TSH)
 • Autoimmun hypotyreos – vanligaste förvärvade formen
 • Jodbristorsakad hypotyreos – förekommer inte i Sverige idag men på andra håll i världen
 • Iatrogen hypotyreos – orsakad av strålning mot tyreoidea, radiojodbehandling eller tyreoidektomi
 • Läkemedelsorsakad hypotyreos – exempelvis antiepileptika, litium
 • Post-tyreoidit

Sekundär hypotyreos

 • Central medfödd hypotyreos – sällsynt, orsakas av hypofysär svikt (lågt TSH och fritt T4, upptäcks därför inte vid den neonatala screeningen av TSH)
 • Hypofystumör, hjärnkirurgi, strålning

Hypertyreos

 • Graves sjukdom
 • Toxiskt solitärt adenom
 • Toxisk knölstruma
 • Familjär icke autoimmun tyreotoxikos
 • McCune-Albright syndrom
 • Toxisk tyreoidit
 • Exogent tillfört tyreoidahormon

Symtom

Vid hypotyreos

 • Ofta inga symtom initialt
 • Senare dålig längdtillväxt och lätt viktökning
 • Försenad pubertet
 • Ovanligare symtom är trötthet, frusenhet, förstoppning, torr hud, bradykardi och håravfall (kan bli tydligt först efter substitution)

Vid hypertyreos

 • Viktnedgång
 • Takykardi
 • Trötthet
 • Muskelsvaghet
 • Psykisk labilitet
 • Endokrin oftalmopati (ovanligt hos barn)

Anamnes

 • Debut och duration
 • Andra sjukdomar eller syndrom
 • Hereditet

Status

 • Allmäntillstånd, längd, vikt
 • Hjärta, puls
 • Tyreoidea

Handläggning vid utredning

Provtagning rekommenderas vid misstanke, då symtom hos barn ofta är diffusa och ospecifika.

Laboratorieprover

 • Vid utredning – ta TSH, överväg fritt T4.
 • Vid avvikande svar – ta om TSH, fritt T4 och komplettera med antikroppar mot tyreoperoxidas (anti-TPO) och mot TSH-receptorn (TRAK).
 • Vid fortsatt avvikande svar – agera utifrån provsvar nedan.
 • Vid åldersanpassat TSH inom normalområdet behövs ingen vidare utredning.

Lågt TSH

 • Normalt eller förhöjt fritt T4 – konsultera barnläkare omgående för vidare handläggning.

Lätt förhöjt TSH (< 10)

 • Lågt fritt T4 (eller inom lägre normalområdet) – konsultera barnläkare för vidare handläggning.
 • Normalt fritt T4 utan TPO-antikroppar – ta nya prover efter 6 månader (TSH, fritt T4, anti-TPO). Om normaliserade värden behövs inga fler kontroller, konsultera barnläkare om fortsatt avvikande värden.
 • Normalt fritt T4 och positiva TPO-antikroppar – ökad risk att utveckla hypotyreos närmaste åren föreligger, konsultera barnläkare för vidare handläggning.
 • Förhöjt fritt T4 – konsultera omgående barnläkare för vidare handläggning (kan orsakas av hypofystumör, extremt sällsynt).

Förhöjt TSH (> 10)

 • Oavsett övriga prover – konsultera omgående barnläkare för vidare handläggning.

Handläggning vid behandling

Barn behandlas inom specialiserad vård.

Remissindikation

 • Avvikande provsvar som tyder på hypo- eller hypertyreos enligt ovan efter kontakt med barnläkare
 • Myxödemkoma – sällsynt men livshotande tillstånd
 • Ökad risk för hjärt-kärl-sjukdom
 • Ökad risk för läkemedelsinteraktion

Medfödd brist på sköldkörtelhormon, 1177 Vårdguiden

Hypertyreos – överskott av sköldkörtelhormon, 1177 Vårdguiden

Publicerat: 2020-04-08
Giltigt till: 2023-04-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter