Påssjuka

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • B26.9 Påssjuka utan komplikation
  Z27.4 Vaccination avseende mässling-påssjuka-röda hund

Primärvård

 • Primär bedömning hos patient som söker i primärvården

Akutmottagning

 • Infektion – bedömning, utredning och behandling av vuxna
 • Barn – bedömning, utredning och behandling av barn

Epidemiologi

Påssjuka (parotit) ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet sedan 1982 och är numera sällsynt idag i Sverige. I andra delar av världen är sjukdomen fortfarande vanlig, framför allt hos barn, men sjukdomen förekommer i alla åldrar.

Etiologi

Påssjuka orsakas av parotitvirus (ett paramyxovirus) och smittar via droppsmitta eller direktkontakt. Inkubationstiden är 16-18 dygn (kan vara 2-4 veckor). Viruset är mycket smittsamt och smittar upp till 6 dygn före till 9 dygn efter debut av spottkörtelsvullnad.

Parotisviruset angriper framför allt parotis, men även andra spottkörtlar submandibulärt och sublingualt, samt testis, ovarier och pankreas kan bli inflammerade.

Symtom

 • Hälften av alla patienter får inga symtom, men är ändå smittsamma
 • Feber är ofta debutsymtom
 • Huvudvärk och trötthet
 • Smärta i öronen vid tuggning
 • Tilltagande svullnad och ömhet av parotis, ofta bilateralt
 • I okomplicerade fall klingar symtomen av inom 1 vecka

Anamnes

 • Kända fall i omgivningen
 • Utlandsvistelse
 • Vaccinationsstatus
 • Ovaccinerade i omgivningen

Status

 • Allmäntillstånd – feber, nackstelhet
 • Ansikte – ömmande, synlig svullnad över parotis
 • Lymfkörtelpalpation i huvud-halsregionen
 • Mage – ömhet i övre delen (vid pankreatit)
 • Yttre genitalia – palpationsömma testiklar (vid orkit)

Handläggning vid utredning

 • Diagnosen kan ställas kliniskt, men misstänkta fall ska verifieras med provtagning då sjukdomen är ovanlig i Sverige idag. Kontakta specialiserad vård eller smittskydd.
 • Vid hög feber och smärta kan komplikation misstänkas.

Differentialdiagnoser

 • Parotit orsakad av andra virus
 • Bakteriell parotit
 • Lymfadenit
 • Erysipelas
 • Spottsten

Handläggning vid behandling

 • Botande behandling – saknas
 • Symtomlindring – analgetika kan behövas, kyla kan lindra
 • SmiNet-anmälan – påssjuka är en anmälnings- och smittspårningspliktig sjukdom
 • Ovaccinerade personer i omgivningen ska erbjudas vaccination

SmiNet-anmälan, Folkhälsomyndigheten

Förebyggande åtgärder

 • MPR-vaccin (vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund) ingår i allmänna vaccinationsprogrammet för barn och ger bra skydd.
 • Vaccinet består av ett levande försvagat virus.
 • Graviditet ska undvikas en månad efter vaccination.

Remissindikation 

 • Misstänkt fall – remittera till akut- eller barnakutmottagning för bedömning och provtagning, ring för hänvisning till isoleringsrum
 • Misstänkt komplikation – remittera till akut- eller barnakutmottagning för bedömning
 • Meningit – vanlig komplikation, ofta lindrig och snabbt övergående
 • Hörselnedsättning – sällsynt komplikation till meningiten, kan vara bestående, ofta ensidig
 • Akut pankreatit – ovanligt
 • Orkit – kan vid bilateralt engagemang efter puberteten ge sterilitet

Påssjuka, 1177

Vaccinationsprogrammet för barn, 1177

Påssjuka, Rikshandboken barnhälsovård

Sjukdomsinformation om påssjuka, Folkhälsomyndigheten

Publicerat: 2020-04-01
Giltigt till: 2023-04-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.