Vårdgivare Skåne

För offentlig och privat vårdpersonal

Hälta hos barn

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

ICD-10-SE

M08.9 Juvenil artrit, ospecificerad
M22.4 Chondromalacia patellae
M25.8F Snapping hip i höftled/lårben
M91.1 Juvenil osteokondros i femurhuvudet
M91.2 Coxa plana
M92.5 Juvenil osteokondros i tibia och fibula
M92.9 Juvenil osteokondros, ospecificerad
R26.2 Gångsvårigheter som ej klassificeras på annan plats

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Hälta hos barn

Remiss till barnläkare

 • Akut – ring barnkonsult för planering av akutbesök (fysiskt/video/telefon).
 • Elektiv – informera patient (och närstående) om att besöket kanske bokas som telefon- eller videosamtal.

Primärvård

 • Barn över 1 år handläggs primärt på vårdcentral

Specialiserad vård

 • Barn under 1 år handläggs primärt på barn- eller ortopedklinik

Rekommendationen ger vägledning i det primära omhändertagandet av oklar hälta hos barn.

Anamnes

 • Debut – akut eller smygande, efter trauma
 • Duration
 • Infektion – pågående eller tidigare, feber, utlandsresa, fästingbett
 • Smärta – belastningsrelaterad, i vila, nattlig
 • Hud – svullnad, utslag
 • Morgonstelhet
 • Trauma
 • Hereditet

Status

 • Allmäntillstånd – smärtpåverkan
 • Lokalstatus fot, knä och höft (i den ordningen) – palpationsömhet, rörelseinskränkning, sträckdefekt, avvikande rörelsemönster (observera barnet i rörelse)
 • Rygg – asymmetri, skolios
 • Hud – svullnad, utslag, värmeökning, blåmärken (tecken på misshandel)

Laboratorieprover

Kontrollera temp och CRP, vid behov även blodstatus och differentialräkning.

Handläggning vid utredning

Vid högt CRP och feber bör barnet handläggas akut i samråd med specialiserad vård.

Bilddiagnostik

Röntgen eller ultraljud bör göras vid avvikande status, påtaglig palpationsömhet eller rörelseinskränkning.

Orsaker till hälta

Coxitis simplex

 • Förekomst – vanligt tillstånd hos barn i åldern 3-8 år, oftast pojkar
 • Orsak – ledvätska i höften som vanligen kommer efter en viros eller överansträngning
 • Symtom – snabb debut, ensidig smärta och hälta, ibland lätt feber
 • Status – smärta och ibland rörelseinskränkning vid rotation i höftled
 • Lab – CRP ofta normalt eller lätt förhöjt
 • Röntgen eller ultraljud – kan visa ledvätska, är ej nödvändigt för diagnos, men kan göras för att utesluta andra diagnoser

Fraktur eller distorsion

 • Förekomst – vanligt, även ringa trauma kan ge fraktur hos barn
 • Status – smärta vid palpation, inte alltid svullnad
 • Röntgen – vid misstanke för att utesluta fraktur
 • Handläggning – beakta misshandel (särskilt vid fraktur på långa rörben och tecken till skada på flera ställen, vid misstanke föreligger skyldighet att göra orosanmälan)

Stressfraktur

 • Symtom – smärta som uppkommer utan föregående trauma, oftast efter ett par veckors träning (ofta löpning eller hoppträning) hos otränad patient
 • Status – lokaliserad smärta på underbenet, mer diffus i foten
 • Röntgen – vid misstanke, kan vara negativ i tidigt skede

Epifysiolys

 • Definition – glidning i epifysen mellan lårbenshuvudet och -halsen (finns akut och kronisk form)
 • Förekomst – drabbar prepubertala barn i 10-16 årsåldern, något vanligare hos överviktiga pojkar
 • Symtom – hälta, värk i ljumske och lår anteromedialt ner till knäet (ibland enbart knäsmärta), ofta symtom i flera månader
 • Status – positivt Trendelenburgs tecken, smärta vid inåtrotation
 • Röntgen – akut (inklusive Lauensteins projektion)

Mb Perthes (coxa plana)

 • Definition – aseptisk bennekros av caput femoris
 • Förekomst – vanligast hos pojkar 5-10 år
 • Symtom – oftast ett mer smygande förlopp, ibland episodvis
 • Röntgen – förändringar syns inte säkert förrän efter ett par månader

Coxa saltans, snapping hip

 • Definition – tensor fascia lata hoppar över trochanter major, kan knäppa högt vid gång
 • Förekomst – vanligast hos långa, smala tonårsflickor
 • Symtom – ger sällan smärta

Mb Osgood Schlatter

 • Definition – osteokondrit i patellarsenans fäste med ömhet över tuberositas tibiae, ofta orsakat av överbelastning
 • Förekomst – ses främst hos aktiva pojkar runt 10-15 år
 • Symtom – smärta som förvärras vid fysisk aktivitet, knästående, trappgång
 • Status – smärta vid palpation över tuberositas tibiae och vid sträckning av knäleden mot motstånd
 • Röntgen eller ultraljud – överväg för att utesluta differentialdiagnoser (som osteomyelit och malignitet)

Femuropatellärt syndrom (chondromalacia patellae)

 • Förekomst – mycket vanligt hos idrottsaktiva ungdomar
 • Symtom – smärta vid trappgång, huksittande och cykling samt känsla av upphakning
 • Status – smärta vid nedpressning av patella (Clevelands test), ibland krepitationer vid flexion/extension i knäled

Växtvärk

 • Förekomst – vanligast i förskoleåldern, men kan förekomma upp till 12 års ålder
 • Symtom – oftast bilateral diffus värk nattetid, ingen hälta eller andra besvär dagtid, avklingar snabbt spontant eller efter massage

Artriter

 • Septisk artrit – ofta stafylokocker, främst höft/knä, allmänpåverkan med feber, kraftig ledsmärta, förhöjt CRP, akut handläggning
 • Tuberkulös artrit – sällsynt (men får inte missas), mindre allmänpåverkan
 • Juvenil artrit – kronisk ledinflammation med morgonstelhet och hälta i > 6 veckor
 • Reaktiv artrit – specifik utlösande orsak (som infektion i tarmar, urinvägar, luftvägar), ledsmärta och -svullnad

Osteomyelit

 • Definition – infektion i benvävnad
 • Symtom – feber och påverkat allmäntillstånd
 • Lab – CRP förhöjt
 • Handläggning – akut

Ryggutlösta orsaker

 • Överväg orsaker som diskit, osteomyelit i kotpelaren eller malignitet
 • Överväg röntgen

Ewing sarkom

 • Förekomst – drabbar oftast unga, vanligast i åldrarna 5-20 år
 • Symtom – varningstecken är nattlig ensidig smärta
 • Status – ibland föreligger ömmande lokal svullnad och allmänpåverkan med trötthet och feber
 • Lab – ibland anemi

Akut lymfatisk leukemi (ALL)

 • Förekomst – vanligast vid 2-5 års ålder
 • Symtom – allmänsymtom, men även lokal svullnad och smärta i ben och leder, ibland hälta
 • Lab – anemi och låga eller höga leukocyter

Behandling ges utifrån aktuell diagnos.

Coxitis simplex

Ordinera smärtstillande vid behov och följ upp efter 2-3 dagar. Läker oftast spontant, om utebliven förbättring konsulteras specialist.

Coxa saltans, snapping hip

Läker oftast spontant och ger sällan smärta, men vid besvär kan stretchövningar och NSAID provas. I enstaka fall operation med klyvning av tensor fascia lata.

Mb Osgood Schlatter

Läker oftast spontant, men kan ta lång tid (flera år). Byte av sport eller minskning av intensitet kan ibland vara nödvändigt. NSAID och fysioterapi kan provas. Knäskydd kan hjälpa om smärta vid tryck mot svullnaden är det största problemet. I sällsynta fall kan operation bli aktuellt.

Femuropatellärt syndrom (chondromalacia patellae)

God prognos med spontanläkning, men det kan ta lång tid. Fysioterapi i form av knästabiliserande träning har mycket god effekt. NSAID kan provas vid behov.

Indikation för akut remiss

 • Allmänpåverkat barn med akut ledsmärta (feber och/eller CRP-stegring)
 • Misstänkt fraktur, epifyseolys, septisk artrit eller tumör
 • Misstänkt exsudat i knä- eller höftled

Indikation för elektiv remiss

 • Misstänkt sent upptäckt höftledsluxation (abduktionsinskränkning)
 • Höft- och/eller knäbesvär med hälta längre tid
 • Rörelseinskränkning i höftled eller låsning
 • Missbildningar

Höftbesvär hos barn, 1177 Vårdguiden

Publicerat: 2018-12-18
Giltigt till: 2021-12-31
Faktaägare: AKO Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!