Gastroenterit hos barn

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

ICD-10-SE

A06.9 Amöbainfektion, ospecificerad
A07.9 Protozosjukdom i tarmen, ospecificerad
A08.4 Enterit orsakad av ospecificerat virus
A09.0 Annan och ospecificerad gastroenterit och kolit av infektiös orsak
A09.9 Gastroenterit och kolit av ospecificerad orsak
A04.9 Bakteriell tarminfektion, ospecificerad
A05.9 Matförgiftning orsakad av bakterier, ospecificerad

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Gastroenterit hos barn

Remiss till barnläkare

 • Akut – ring barnkonsult för planering av akutbesök (fysiskt/video/telefon).
 • Elektiv – informera patient (och närstående) om att besöket kanske bokas som telefon- eller videosamtal.

Primärvård

 • Primär bedömning och utredning

Barnakutmottagning

 • Barn med kraftig buksmärta, blodig diarré och/eller allmänpåverkan

Etiologi

Gastroenterit orsakas främst av virus, bakterier eller parasiter och ger oftast både diarré och kräkningar.

Virusorsakad gastroenterit

 • Virus är vanligaste orsaken till gastroenterit och läker vanligen inom en vecka.
 • Rotavirus, Adenovirus eller Calicivirus (Noro- och Sapovirus) är vanligaste agens.

Bakteriell gastroenterit

 • Salmonella, Shigella, Campylobakter och Yersinia är vanligaste agens.
 • ETEC (Enterotoxisk E Coli) kan ge turistdiarré vid utlandsresa.
 • EHEC (Enterohemolytisk E Coli) smittar främst via opastöriserad mjölk och dåligt stekt köttfärs.
 • Inkubationstiden är vanligen 1-3 (ibland 10) dagar.

Parasitorsakad gastroenterit

 • Giardia lamblia, Entamöba histolytica och Cryptosporidium är vanligaste agens.
 • Dientamöba fragilis eller Blastocystis hominis förekommer ibland, tveksam patogenicitet.

Definition

Diarré innebär >3 lösa/vattentunna avföringar per dag (eller fler än normalt för individen). Frekvent tömning av formad avföring eller ammande spädbarn med lös/klistrig avföring är inte diarré.

Symtom

 • Virus orsakar ofta både diarré och kräkning, vätskeförlusterna kan vara stora, ibland måttlig feber.
 • Bakterier ger främst diarré, ibland med buksmärtor, feber och blodtillblandning (EHEC, campylobakter).
 • Parasiter ger också diarréer, ofta blod i avföring samt buksmärta och ibland feber.

Anamnes

 • Allmänpåverkan – feber, trötthet/slöhet, allvarligt sjuk enligt föräldrarna
 • Buksmärta – lokalisation, duration, intervaller
 • Avföring – konsistens (löst/vattentunt), frekvens, färg, blod/slem
 • Kräkningar – färg, frekvens
 • Dehydrering – minskade urinmängder, vätskeintag
 • Orsaker – utlandsresa, kontakt med djur/lantbruk, opastöriserad mjölk, särskild mat, antibiotika/annat läkemedel, någon sjuk i omgivningen

Status

 • Allmäntillstånd
 • Hjärta – frekvens
 • Lungor – andningsfrekvens, saturation
 • Buk – resistens, palpationssmärta, tarmljud
 • Yttre genitalia – smärta/svullnad i skrotum/ljumske
 • Hud – kapillär återfyllnad, hudturgor

Akuta symtom och fynd

 • Allmäntillstånd – reagerar dåligt, somnolent, svagt/gällt skrik, kontinuerligt gnyende
 • Temp – över 38 ⁰C (0-3 mån), över 39 ⁰C (3-6 mån), över 41 ⁰C (alla åldrar)
 • Puls – över 160/min (0-1 år), över 150/min (1-2 år), över 140/min (2-5 år)
 • Andningsfrekvens – över 50/min (0-1 år), över 40/min (1-5 år)
 • Saturation < 92 %
 • Dehydrering – viktnedgång > 10 % (uttalad dehydrering), kapillär återfyllnad > 3 sek, nedsatt hudturgor, torra slemhinnor

Laboratorieprover

 • Temp, vikt (särskilt spädbarn)
 • Överväg CRP, Hb, glukos, urinsticka
 • Uteslut bakterier vid diarré över 1 vecka, blodtillblandning eller utlandsvistelse
 • Överväg även orsaker som parasiter, tarmprotozoer, maskägg och EHEC

Prov för påvisande av agens

 • Överväg Gastroenteritpanel bakterier (faecesprov för PCR) x 1
 • Överväg Parasiter Tarmprotozoer DNA-påvisning (faecesprov för PCR) x 1

Handläggning vid utredning

Akuta symtom och fynd bör handläggas akut.

Differentialdiagnoser

 • Tarmobstruktion, exempelvis invagination, inklämt ljumskbråck
 • Infektioner som appendicit, sepsis, meningit, pyelonefrit
 • Förstoppningsdiarré
 • Intoxikation orsakad av läkemedel (som laxantia), rengöringsmedel, växter, svamp
 • Nydebuterad inflammatorisk tarmsjukdom eller akut skov

Handläggning vid behandling

 • Opåverkade barn med 3-10 diarréer/dygn behandlas i första hand i hemmet.
 • Barnet bör stanna hemma från förskola 48 timmar efter sista symtom, friska syskon kan gå.
 • Rådgivning om vätska, hygien och symtomlindring.
 • Smittskyddsanmälan vid behov.
 • Antibiotikabehandling i vissa fall.

Vätska och amning

Apotekets vätskeersättning kan ges vid behov de första 4-6 timmarna (max 1 dygn). Undvik enbart vatten, ge hellre söt saft och isglass. Börja med 2 teskedar var 5:e minut, öka sakta om det går bra. Amma med små täta mål.

Hygienråd

Tvätta händerna med tvål och vatten, särskilt viktigt efter toalettbesök eller blöjbyte och före matlagning.

Symtomlindring

Rekommendera febernedsättande vid behov. Tarmstoppande, loperamid, bör inte ges till barn < 12 år.

Smittskydd

Smittspårning ska göras vid fynd av Campylobakter, Salmonella, Shigella, Yersinia, EHEC, Entamöba histolytica (ej Entamöba dispar), Giardia lamblia och Cryptosporidium. Behandlande läkare anmäler till smittskyddsenheten (SmiNet). För vissa sjukdomar gäller dessutom att barn måste stanna hemma viss tid från förskola eller skola.

SmiNet.se

Läkemedelsbehandling

Överväg kontakt med infektionsläkare före antibiotikabehandling, som vanligen är metronidazol.

Läkemedel vid bakterier

 • Salmonella, Campylobacter och Yersinia behöver sällan behandlas.
 • Shigella bör behandlas med antibiotika.
 • EHEC/ETEC behandlas med inriktning på symtom (ibland intensivvård), sällan antibiotika.

Läkemedel vid parasiter

 • Giardia lamblia och Entamöba histolytica ska behandlas med antibiotika.
 • Cryptosporidium behandlas med vätskeersättning vid behov, ej antibiotika.
 • Dientamöba fragilis och Blastocystis hominis har tveksam patogenicitet, men överväg antibiotika till barn.

Remissindikation barnakutmottagning

 • Barn < 1 år med intensiva diarréer/kräkningar och hög feber
 • Buksmärta/diarré och allmänpåverkan eller akuta symtom och fynd
 • Dehydrering med viktnedgång > 10 %
 • Diarré med blod i avföringen

Hemolytiskt-uremiskt syndrom (HUS) drabbar oftast barn < 5 år. Det är en sällsynt komplikation vid EHEC som ger njursvikt, trombocytopeni (peteckier) och hemolytisk anemi.

Magsjuka hos små barn, 1177 Vårdguiden

Smittskyddsblad och sjukdomsinformation om gastroenterit, Region Skåne

Publicerat: 2020-02-25
Giltigt till: 2021-09-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter