Fimosis hos barn

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • Bedömning och behandling av de flesta barn som söker i primärvård
 • Akuta urintömningsbesvär
 • Hård, ärrig förträngning efter uttalade balaniter eller kvarstående besvär trots adekvat behandling

Fysiologisk fimosis förekommer hos 5-10 % av 7-åringar och 1-2 % av tonåringar.

Strutformad mjuk förhud är normalt hos nyfödda pojkar. Förhudens öppning vidgas successivt och sammanväxningar släpper från ollonet i individuell takt fram till puberteten. Ibland uppkommer sammanväxningar mot glans och talgansamlingar (ofarliga små vita knutor), som inte kräver någon behandling.

Äkta fimosis är en ärrig förträngning längst ut på förhuden med en stram vitaktig ring som kan ha orsakats av för mycket tänjning, upprepade balaniter, sår eller sprickor.

Parafimosis är ett akut tillstånd när förhuden fastnat bakom ollonet, vilket kan uppstå om den inte dras fram direkt igen efter retraktion.

 • Svårighet att dra tillbaka förhuden
 • Sned stråle och ballonering (förhuden blåser upp sig vid miktion), är vanligt och ofarligt
 • Miktionssvårigheter som krystkissning, efterdropp och sveda i vissa fall
 • Balanit
 • Smärta vid erektion
 • Debut, spontant eller efter tidigare balaniter eller sår
 • Tidigare behandling mot fimosis (inklusive tidsperiod och resultat)
 • Aktuella sjukdomar, tidigare sjukdomar och operationer
 • Aktuella mediciner och allergier
 • Penis – rak eller sned
 • Förhud – mjuka kanter, ärrbildning, retraherbarhet
 • Ollon – synekier, talgansamlingar
 • Urinrörsmynning – synlig, normalvid
 • Skrotum – båda testiklarna nere

Miktionssvårigheter utan fimosis bör utredas vidare.

Balanitis xerotica obliterans (BXO) är en variant av Lichen sclerosus. Tillståndet ger inflammation med ärrläkning och vitaktig förtjockad hud och kan ge förträngning av förhud eller urinrörsmynning utan tidigare balaniter.

 • Exspektans med råd och information räcker för de flesta, även vid miktionsbesvär hos äldre barn.
 • Undvik rengöring under den trånga förhuden hos små pojkar, den sterila urinen spolar naturligt rent.
 • Symtomatisk behandling ges vid behov.
 • Salvbehandling kan provas till barn över 5 år.
 • Operation kan bli aktuellt i svårbehandlade fall.
 • Torr hud – använd vaselin eller olja för att undvika sprickor, småsår, svullnad och infektion.
 • Miktionssveda – lidokainsalva kan provas vid behov, används med försiktighet.
 • Ballonering – kan ibland undvikas genom att förhuden retraheras något vid miktion.
 • Balanit – sittbad 20-30 minuter, 2-3 gånger dagligen under 2-3 dagar rekommenderas, eventuellt med spolning under förhuden (knip om förhuden och fyll, låt rinna ut). Antibiotika behövs sällan.

Grupp IV-steroidsalva och tänjning kan provas på barn över 5 år med fimosis och minst ett av följande:

 • miktionsbesvär (uttömningssvårigheter eller ballonering med efterdropp)
 • smärta vid erektion
 • upprepade balaniter.
 • Retrahera förhuden försiktigt och gnid ett tunt lager på förhuden ända upp till ollonkanten.
 • Tänjning kan påbörjas försiktigt efter några dagar, det brukar gå bättre efter 2 veckor.
 • Återfall förhindras genom daglig retraktion, läkning sker hos över 90 %.
 • Dermovat (klobetasol) – salva 0,05 %, 1 x 1, recept på liten tub
 • Behandlingstid – 6 veckor från 5 års ålder, 8 veckor från 8 års ålder
 • Vid otillräcklig effekt – prova att behandla igen efter 3-6 månader
 • Akuta miktionsproblem
 • Kvarstående miktionsbesvär hos 5-10 åringar trots salvbehandling
 • Hård ärrig förträngning efter uttalade balaniter
 • Kvarstående fimosis vid 10-14 års ålder trots upprepad och väl genomförd salvbehandling
 • Misstänkt Balanitis xerotica obliterans (BXO)

Trång förhud, 1177 Vårdguiden

Publicerat: 2018-12-18
Giltigt till: 2021-12-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne