Vårdgivare Skåne

För offentlig och privat vårdpersonal

Celiaki hos barn

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

ICD-10-SE

K90.0 Celiaki

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Celiaki hos barn

Remiss till barnläkare

 • Akut – ring barnkonsult för planering av akutbesök (fysiskt/video/telefon).
 • Elektiv – informera patient (och närstående) om att besöket kanske bokas som telefon- eller videosamtal.

Primärvård

 • Basal utredning vid misstanke på celiaki

Barnmottagning

 • Vidare utredning, diagnostisering och fortsatt uppföljning upp till 18 års ålder
 • Kontakt med barndietist
 • Förskrivning av glutenfri kost med landstingssubvention

Etiologi

Celiaki är en immunologisk T-cellsmedierad reaktion mot gluten i vete (och prolaminer i råg och korn) som ger kronisk inflammation med villusatrofi i tunntarmen och malabsorption som följd.

Riskfaktorer

 • Hereditet, vanligare hos barn vars nära släktingar har celiaki
 • Autoimmuna sjukdomar som diabetes typ 1, leversjukdom, tyreoidit
 • Immunbristsjukdomar som IgA-brist
 • Vissa syndrom som Downs och Turners syndrom

Symtom

Magsymtom

 • Många barn saknar eller har få typiska buksymtom
 • Uppsvälld buk, diarré, kräkningar är vanligare hos mindre barn
 • Diffus buksmärta, förstoppning är vanligare hos större barn
 • Blod eller fett i avföring

Allmänna symtom

 • Muskelatrofi
 • Trötthet orsakat av depression (ofta tonåringar), anemi (järnbrist), vitamin D-brist
 • Tillväxtrubbning, som kortvuxenhet, försenad pubertet
 • Emaljskador på tänderna
 • Dermatitis herpetiformis, vilket är kliande symmetriska blåsor (armbågar, knän, nacke, ansikte) som förekommer vid celiaki och ibland är enda symtomet

Anamnes

 • Symtom
 • Hereditet
 • Riskfaktorer

Status

 • Bukpalpation
 • Hudinspektion
 • Längd, vikt, tillväxtkurva

Laboratorieprover

 • Glutenrik kost i minst 6 veckor före (eventuellt längre) och under hela utredningen (tills diagnos), annars risk för felaktiga provsvar då serologi och tarmbiopsi normaliseras snabbt
 • Transglutaminasantikroppar och totalt S-IgA (analyseras oftast automatiskt)
 • Överväg Hb, leukocyter, trombocyter, kobalamin, folat, ferritin, TSH, ALAT, ALP, albumin
 • Självtest som kan köpas på apotek är inte tillförlitliga

Differentialdiagnoser

 • Inflammatorisk tarmsjukdom, förstoppning och andra orsaker till diarré
 • Funktionella mag- och tarmbesvär
 • Komjölksallergi och laktosintolerans
 • Hypo- eller hypertyreos
 • Leversjukdom
 • Cystisk fibros
 • Konstitutionell kortvuxenhet
 • Atopisk dermatit, skabb (till dermatitis herpetiformis)

Egenvård

Livslång strikt glutenfri diet i samarbete med barndietist. Rekommendera tillskott av vitaminer och mineraler vid behov.

Remissindikation

 • Titerstegring av anti-tTG (transglutaminasantikroppar) eller IgA-brist
 • Negativ serologi men fortsatt starkt misstänkt celiaki, särskilt barn under 2 år eller barn som börjat äta glutenfri kost

Remissinnehåll

 • Anamnes, status (med tillväxtkurva) och provsvar
 • Uppgift om att patienten fortfarande äter gluten
 • Telefonnummer till föräldrar

Risker med intag av gluteninnehållande kost:

 • tillväxtrubbning, avmagring
 • hudförändringar
 • bristtillstånd, framförallt B12, folat, zink, järn, kalcium
 • depression, påverkad intellektuell utveckling
 • infertilitet, missfall
 • kardiovaskulär sjukdom, osteoporos
 • tunntarmslymfom.

Celiaki hos barn – glutenintolerans,1177 Vårdguiden

Publicerat: 2018-12-19
Giltigt till: 2021-09-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!