Celiaki hos barn

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

ICD-10-SE

K90.0 Celiaki

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Celiaki hos barn

Remiss till barnläkare

 • Akut – ring barnkonsult för planering av akutbesök (fysiskt/video/telefon).
 • Elektiv – informera patient (och närstående) om att besöket kanske bokas som telefon- eller videosamtal.

Primärvård

 • Basal utredning vid misstanke på celiaki

Barnmottagning

 • Vidare utredning, diagnostisering och fortsatt uppföljning upp till 18 års ålder
 • Kontakt med barndietist
 • Förskrivning av glutenfri kost med landstingssubvention

Etiologi

Celiaki är en immunologisk T-cellsmedierad reaktion mot gluten i vete (och prolaminer i råg och korn) som ger kronisk inflammation med villusatrofi i tunntarmen och malabsorption som följd.

Riskfaktorer

 • Hereditet, vanligare hos barn vars nära släktingar har celiaki
 • Autoimmuna sjukdomar som diabetes typ 1, leversjukdom, tyreoidit
 • Immunbristsjukdomar som IgA-brist
 • Vissa syndrom som Downs och Turners syndrom

Symtom

Magsymtom

 • Många barn saknar eller har få typiska buksymtom
 • Uppsvälld buk, diarré, kräkningar är vanligare hos mindre barn
 • Diffus buksmärta, förstoppning är vanligare hos större barn
 • Blod eller fett i avföring

Allmänna symtom

 • Muskelatrofi
 • Trötthet orsakat av depression (ofta tonåringar), anemi (järnbrist), vitamin D-brist
 • Tillväxtrubbning, som kortvuxenhet, försenad pubertet
 • Emaljskador på tänderna
 • Dermatitis herpetiformis, vilket är kliande symmetriska blåsor (armbågar, knän, nacke, ansikte) som förekommer vid celiaki och ibland är enda symtomet

Anamnes

 • Symtom
 • Hereditet
 • Riskfaktorer

Status

 • Bukpalpation
 • Hudinspektion
 • Längd, vikt, tillväxtkurva

Laboratorieprover

 • Glutenrik kost i minst 6 veckor före (eventuellt längre) och under hela utredningen (tills diagnos), annars risk för felaktiga provsvar då serologi och tarmbiopsi normaliseras snabbt
 • Transglutaminasantikroppar och totalt S-IgA (analyseras oftast automatiskt)
 • Överväg Hb, leukocyter, trombocyter, kobalamin, folat, ferritin, TSH, ALAT, ALP, albumin
 • Självtest som kan köpas på apotek är inte tillförlitliga

Differentialdiagnoser

 • Inflammatorisk tarmsjukdom, förstoppning och andra orsaker till diarré
 • Funktionella mag- och tarmbesvär
 • Komjölksallergi och laktosintolerans
 • Hypo- eller hypertyreos
 • Leversjukdom
 • Cystisk fibros
 • Konstitutionell kortvuxenhet
 • Atopisk dermatit, skabb (till dermatitis herpetiformis)

Egenvård

Livslång strikt glutenfri diet i samarbete med barndietist. Rekommendera tillskott av vitaminer och mineraler vid behov.

Remissindikation

 • Titerstegring av anti-tTG (transglutaminasantikroppar) eller IgA-brist
 • Negativ serologi men fortsatt starkt misstänkt celiaki, särskilt barn under 2 år eller barn som börjat äta glutenfri kost

Remissinnehåll

 • Anamnes, status (med tillväxtkurva) och provsvar
 • Uppgift om att patienten fortfarande äter gluten
 • Telefonnummer till föräldrar

Risker med intag av gluteninnehållande kost:

 • tillväxtrubbning, avmagring
 • hudförändringar
 • bristtillstånd, framförallt B12, folat, zink, järn, kalcium
 • depression, påverkad intellektuell utveckling
 • infertilitet, missfall
 • kardiovaskulär sjukdom, osteoporos
 • tunntarmslymfom.

Celiaki hos barn – glutenintolerans,1177 Vårdguiden

Publicerat: 2018-12-19
Giltigt till: 2021-09-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter