Bröstsmärta och hjärtklappning hos barn

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • R07.3 Andra bröstsmärtor
  R00.2 Hjärtklappning
  R07.1 Bröstsmärtor vid andning
  R07.2 Prekordiala smärtor
  R07.4 Bröstsmärtor, ospecificerade

Primärvård

 • Primär bedömning

Akutmottagning

 • Akut bedömning av bröstsmärta eller hjärtklappning med allmänpåverkan

Barnmottagning

 • Vidare utredning och behandling vid misstänkt kardiell genes (barnläkare/barnkardiolog)

Denna rekommendation ger vägledning i det primära omhändertagandet av bröstsmärta och hjärtklappning hos barn. Vid fynd av blåsljud hänvisas till separat rekommendation.

Etiologi

Hos majoriteten av alla barn med bröstsmärta är orsaken icke-kardiell. Upplevda enstaka extraslag är i de flesta fall normalvariant.

Nedan följer exempel på orsaker till bröstsmärta och hjärtklappning hos barn.

Kardiell orsak

 • Perimyokardit – virus (vanligast), bakterier, autoimmun sjukdom, toxiner, läkemedel.
 • Paroxysmal supraventrikulär takykardi (PSVT) – WPW-syndrom, AV-nodal återkopplingstakykardi.
 • Hjärtsjukdomar – långt QT-syndrom, Brugadas syndrom.
 • Kranskärlsmissbildningar.
 • Tidigare opererade hjärtfel.
 • Hjärttamponad – post-operativt, trauma, infektion.

Exempel på sjukdomar som kan orsaka kardiella tillstånd hos barn:

 • Infektion – klamydia, covid-19 (MIS-C).
 • Familjär hyperkolesterolemi.
 • Systemisk sjukdom – Kawasakis sjukdom, annan vaskulit, systemisk lupus erytematosus (SLE).
 • Muskeldystrofi.
 • Syndrom – Marfans syndrom, Downs syndrom, Noonans syndrom.

Bröstkorgsrelaterad orsak

 • Muskelrelaterad – träningsvärk, muskelbristning, kontusion, viros med muskelömhet.
 • Ledrelaterad – kostokondrit (Tietzes syndrom), artrit (sternoklavikulär, sternokostal), artralgi.
 • Nervrelaterad – interkostalneurit (vid dålig hållning eller låsning/upphakning av facettled), nervrotskompression (vid skolios, trauma).
 • Skelettrelaterad – revbensdislokation eller fraktur, xiphodyni.
 • Hudrelaterad – herpes zoster.

Annan orsak

 • Lungrelaterad – astma, pneumoni, pleurit, lungemboli, spontanpneumothorax, Bornholmssjuka (coxackie B).
 • Mag-tarmrelaterad – gastroesofageal refluxsjukdom (GERD), esofagit, spasm i esofagus, ulkus, kolecystit.
 • Psykisk – panikångest, stress, prestationsångest, hyperventilation.
 • Bröstkörtelrelaterad – fibroadenos (cyklisk smärta i ena eller båda brösten).
 • Intoxikation.
 • Läkemedel.

Symtom

 • Bröstsmärta – debut, duration, intervaller, lokalisation, utstrålning, smärtkaraktär.
 • Hjärtklappning – debut, duration, intervaller.
 • Andra symtom – andnöd, yrsel, svimning.

Anamnes

 • Pågående infektion eller feber.
 • Symtomkorrelation – påverkan av ansträngning, visst kroppsläge, andning, måltid, tid på dygnet, andra situationer (stress, våld i hemmet).
 • Tillväxt – avplanande viktkurva eller viktnedgång.
 • Idrott (om aktuellt) – bedöm intensitet (antal timmar per vecka) och återhämtning (vila, mat, sömn).
 • Hereditet – särskilt arytmier, oklara svimningar, plötsliga dödsfall (< 40 år), medfödda hjärtsjukdomar eller syndrom (exempelvis kardiomyopati, Marfans syndrom).

Status

 • Allmäntillstånd.
 • Hjärta – frekvens, rytm (arytmi, extraslag), blåsljud, biljud.
 • Lungor – andningsfrekvens, biljud, indragningar.
 • Kärl – blodtryck, femoralispulsar.
 • Hud – hudturgor, färg (cyanos, blekhet), fuktighet (torr, svettig), perifer temperatur (varm, kall).
 • EKG.
 • Längd, vikt, temp, saturation.

Vid behov av tolkningshjälp av EKG kan barnjour eller barnbakjour eller klinisk fysiolog konsulteras.

Fynd som kan tala för perimyokardit

 • Stark huggande bröstsmärta med utstrålning mot vänster axel.
 • Korrelation till inandning, hosta och ryggläge, minskning vid framåtlutning.
 • Feber och förkylning (vanligt), hjärtklappning, trötthet, andnöd, led- och muskelsmärta, magtarmsymtom, ödem.
 • Gnidningsljud vid auskultation.
 • EKG med generella ST-höjningar under några dagar.

Fynd som kan tala för bröstkorgsrelaterad orsak

 • Smärta som är skarp, brännande, stickande, kortvarig (sekunder eller minuter), lätt att peka ut.
 • Korrelation till palpation, rörelse eller djupandning.
 • Lokal rodnad och svullnad.

Handläggning vid utredning

Akut handläggning

Akut bedömning via specialiserad vård rekommenderas vid någon av följande:

 • Hjärtsymtom med allmänpåverkan.
 • Svår eller ihållande (timmar) bröstsmärta, särskilt vid feber.
 • Bröstsmärta med samtidig takykardi.
 • Bröstsmärta och/eller hjärtklappning med samtidig svimning, yrsel eller andningspåverkan.
 • Ansträngningsutlöst bröstsmärta.
 • Spädbarn som blir svettiga eller påverkade vid amning eller flaskmatning.
 • Saturation < 95 % och svikttecken (cyanos, svettning, blekhet, perifer kyla).
 • Patologiskt EKG.

Vid fynd av blåsljud hänvisas till separat rekommendation.

Fortsatt handläggning

Vidare utredning via specialiserad vård rekommenderas vid följande:

 • Återkommande bröstsmärta eller hjärtklappning och hereditet.
 • Avsaknad av femoralispulsar.

Vid misstanke om icke-kardiell orsak till bröstsmärta eller hjärtklappning rekommenderas vidare utredning utifrån aktuell misstanke.

Handläggning vid behandling

Behandling ges utifrån misstänkt underliggande orsak.

 • Vid kardiell orsak rekommenderas behandling inom specialiserad vård.
 • Vid icke-kardiell orsak kan råd om idrott och användning av olika substanser övervägas utifrån misstanke.

Råd om idrott

Följande råd kan ges vid normal utredning:

 • Undvik alltid träning med infektion i kroppen.
 • Överväg att minska intensiteten av träningen vid bröstsmärta i samband med träning. Smärta kan vara kroppens sätt att säga ifrån att träningen är för intensiv.
 • Säkerställ att barnet själv är motiverat till träningen, särskilt vid hög intensitet.

Råd om substansintag

 • Undvik att använda läkemedel utan läkarordination, särskilt receptbelagda.
 • Undvik alla droger och andra substanser, exempelvis koffein, energidryck, anabola steroider.

Remissindikation till barnakutmottagning

 • Fynd vid akut handläggning.

Remissindikation till barnmottagning

 • Återkommande bröstsmärta eller hjärtklappning och hereditet.
 • Avsaknad av femoralispulsar.
 • Nyupptäckt misstänkt patologiskt blåsljud som kvarstår efter omkontroll i infektionsfritt intervall.

Remissinnehåll

 • Frågeställning, vid stark misstanke om kardiell genes bör detta betonas i remissen.
 • Anamnes och status.
 • Tillväxtkurva på förskolebarn.
 • Telefonnummer till föräldrarna.

Publicerat: 2023-01-30
Giltigt till: 2026-01-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.