Blåsljud hos barn

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

ICD-10-SE

R01.1 Hjärtblåsljud, ospecificerat

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Blåsljud hos barn

Remiss till barnläkare

 • Akut – ring barnkonsult för planering av akutbesök (fysiskt/video/telefon).
 • Elektiv – informera patient (och närstående) om att besöket kanske bokas som telefon- eller videosamtal.

Primärvård

 • Primär bedömning av blåsljud

Barnakutmottagning

 • Kliniskt påverkade barn

Barnmottagning

 • Utredning av blåsljud
 • Omhändertagande av barn med hjärtfel

Epidemiologi

Fysiologiska blåsljud förekommer hos 50-75 % av förskolebarn och kan i enstaka fall finnas kvar upp i vuxen ålder. Patologiska blåsljud, som tecken på ett bakomliggande hjärtfel, finns hos ca 1 % av alla barn. De flesta av dessa upptäcks redan på BB.

Riskfaktorer

Risken att det finns ett bakomliggande hjärtfel vid nyupptäckt blåsljud ökar vid något av följande:

 • andra samtidiga hjärtrelaterade symtom (exempelvis bröstsmärta eller hjärtklappning)
 • medfött syndrom
 • ålder under 6 månader
 • hereditet av betydelse (särskilt arytmier, oklara svimningar, plötsliga dödsfall <40 år eller medfödda hjärtfel).

Symtom

 • Majoriteten är symtomfria
 • Alarmerande symtom kan vara andfåddhet, svettning, uppfödningssvårigheter, dålig viktökning

Anamnes

 • Andra sjukdomar
 • Tidigare opererat hjärtfel
 • Riskfaktorer

Status

 • Allmäntillstånd
 • Hjärta – frekvens, rytm (arytmi, extraslag)
 • Blåsljud – systoliskt/diastoliskt, fremissement, förändring vid kroppslägesändring (auskultera över hela precordiet och ryggen)
 • Lungor – andningsfrekvens, indragningar
 • Kärl – blodtryck, femoralispulsar
 • Hud – turgor, färg (cyanos, blekhet), torr eller svettig, varm eller kall perifert
 • Överväg EKG
 • Överväg vikt, längd, temp, saturation

Alarmerande vitalparametrar

Status Fynd
Allmäntillstånd Nedsatt reaktion, svårväckt eller somnar igen, skriker svagt, gällt eller gnyr kontinuerligt
Andning Takypné >60 slag/min, kraftiga indragningar
Saturation <92 % (ge syrgas)
Puls Ihållande takykardi
Temp >41 ⁰C hos barn över 3 månader (> 38 ⁰C eller < 36 ⁰C hos spädbarn under 3 månader)
Svår dehydrering Viktnedgång >10 %, kapillär återfyllnad >3 sek, nedsatt hudturgor, torra slemhinnor, insjunken fontanell, nedsatt miktionsfrekvens

Handläggning vid utredning

Akut handläggning

Akut handläggning rekommenderas vid minst en av följande:

 • alarmerande vitalparametrar (minst en)
 • saturation <95 % och svikttecken (cyanos, svettning, blekhet, perifer kyla)
 • barn under 3-6 månader med tydligt blåsljud.

Elektiv handläggning

Vidare utredning via barnläkare rekommenderas vid nyupptäckt blåsljud som kvarstår efter omkontroll i infektionsfritt intervall.

Remissindikation

Barnakutmottagning

 • Kliniskt påverkade barn – ring gärna barnjouren först
 • Barn < 3-6 månader med tydligt blåsljud

Barnmottagning/barnkardiolog

 • Kvarstående misstänkt patologiskt blåsljud efter omkontroll i infektionsfritt intervall

Remissinnehåll

 • Symtom, anamnes och status enligt ovan
 • Tillväxtkurva hos förskolebarn
 • Telefonnummer till föräldrarna, tolkbehov
 • Bifogat EKG underlättar remisshanteringen

Blåsljud i hjärtat hos barn, 1177 Vårdguiden

Publicerat: 2019-08-27
Giltigt till: 2022-08-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter