Anemi hos barn

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

ICD-10-SE

D52.9 Folatbristanemi, ospecificerad
D50.9 Järnbristanemi, ospecificerad
D51.9 B12-bristanemi, ospecificerad
D64.9 Anemi, ospecificerad

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Anemi hos barn

Remiss till barnläkare

 • Akut – ring barnkonsult för planering av akutbesök (fysiskt/video/telefon).
 • Elektiv – informera patient (och närstående) om att besöket kanske bokas som telefon- eller videosamtal.

Primärvård

 • Basal utredning av anemi hos barn
 • Behandling av menstruationsorsakad järnbristanemi

Barnakutmottagning

 • Uttalad anemi eller anemi och påverkat allmäntillstånd
 • Anemi och påverkan på trombocyter och/eller leukocyter

Barnmottagning

 • Vidare utredning och behandling av anemi (utom menstruationsorsakad järnbristanemi)
 • Intravenös järnbehandling hos barn som ej klarar per oral behandling

Etiologi

Blodbrist kan ha olika principiella orsaker, som:

 • minskad produktion av röda blodkroppar på grund av brist på byggstenar (järn, vitamin B12, folat), defekt syntes av hemoglobin (hemoglobinopati), hämning av benmärgen eller primär benmärgssjukdom
 • förkortad överlevnad av röda blodkroppar (hemolys)
 • ökad förlust av röda blodkroppar (blödning).

Symtom

 • Trötthet, nedsatt ork, irritabilitet
 • Blekhet
 • Nedsatt aptit
 • Andfåddhet, hjärtklappning
 • Huvudvärk, kognitiv påverkan (koncentrationssvårigheter)

Anamnes

 • Symtom på bakomliggande orsak – hematom, viktnedgång, nattsvettningar, låggradig feber
 • Kost (ensidig, stort mjölkintag), amning
 • Återkommande eller långdragna infektioner
 • Utlandsresor
 • Blödningstendens (som näsblödning, blod i avföring eller urin, rikliga menstruationer)
 • Andra sjukdomar, prematuritet
 • Läkemedel (som NSAID, antiepileptika)
 • Ärftlighet (som sfärocytos eller annan hereditär anemi, talassemi, Mb Osler)

Status

 • Allmäntillstånd – inklusive längd, vikt
 • Hjärta – blåsljud, takykardi
 • Blodtryck
 • Buk – mjältförstoring
 • Ytliga lymfkörtlar
 • Hud – blekhet, hematom, ikterus

Laboratorieprover

 • Hb, MCV, MCH, retikulocyter, leukocyter, trombocyter, differentialräkning
 • Ferritin, bilirubin och F-Hb bör övervägas hos större barn

Handläggning vid utredning

 • Vid lågt MCV (mikrocytär anemi) – misstänk järnbrist, talassemi
 • Vid normalt MCV (normocytär anemi) – misstänk hemolytisk anemi, benmärgssjukdom (som leukemi, aplastisk anemi) eller sekundäranemi
 • Vid högt MCV (makrocytär anemi) – misstänk vitamin B12- eller folatbrist, hemolytisk anemi eller benmärgssjukdom (som Myelodysplastiskt syndrom, Diamond blackfan anemi, Fanconi anemi)

Orsaker till anemi hos barn

Järnbrist

 • Minskat intag eller upptag – helamning från 1 års-åldern, ensidig eller vegetarisk kost, högt mjölkintag, celiaki
 • Ökad förlust – blödning från näsa, tarm, Meckels divertikel, riklig menstruation
 • Provsvar – lågt MCV, ferritin och järn

Vitamin B12- och folatbrist

 • Lågt intag – ofta tonåringar, främst veganer
 • Minskat upptag – celiaki, läkemedel som antiepileptika
 • Provsvar – högt MCV, lågt kobalamin och folat

Talassemi

 • Definition – ärftlig sjukdom med defekt gen för bildning av hemoglobin
 • Provsvar – lågt MCV och MCH, höga erytrocyter, normalt ferritin

Hemolytisk anemi

 • Definition – nedbrytning av erytrocyter av olika orsaker
 • Provsvar – normalt till högt MCV, höga retikulocyter, högt bilirubin, högt LD

Benmärgssjukdom

 • Akut leukemi
 • Aplastisk anemi
 • Myelodysplastiskt syndrom (MDS)
 • Diamond blackfan anemi
 • Fanconi anemi

Sekundäranemi

 • Kronisk inflammation
 • Njursvikt
 • Hypotyreos

Behandling av järnbristanemi

 • Tonåringar kan behandlas i primärvård, yngre barn bör remitteras
 • Behandling rekommenderas vid konstaterad järnbrist, även utan anemi
 • Järntillskott – tabletter eller orala droppar i 3 månader (remiss vid behov av intravenös behandling)
 • Kostråd för järn – kött, fisk, tofu, baljväxter, nötter och fröer
 • Dietistkontakt vid behov

Behandling av vitamin B12- och folatbristanemi

 • Tonåringar kan behandlas i primärvård, yngre barn bör remitteras
 • Vitamintillskott – tablett kobalamin och/eller folat
 • Kostråd för vitamin B12 – kött och mjölk
 • Kostråd för folsyra – gröna bladgrönsaker, kål och baljväxter
 • Dietistkontakt vid behov

Remissindikation till barnakutmottagning

 • Uttalad anemi eller anemi med cirkulatorisk påverkan
 • Anemi och påverkan på trombocyter och/eller leukocyter

Remissindikation till barnmottagning

 • Konstaterad anemi för vidare utredning av orsak (utom vid menstruationsorsakad järnbristanemi)
 • Intravenös järnbehandling hos barn som ej klarar per os behandling

Remissinnehåll

 • Anamnes – kost, tarmsymtom, blödningssymtom
 • Hereditet – talassemi i familjen (ursprungsland)
 • Utredningsresultat
 • Tillväxtkurva
 • Given behandling
 • Behov av tolk

Järnbristanemi

Uppföljning efter avslutad behandling rekommenderas, förslagsvis:

 • anamnes – kost, blödningssymtom
 • laboratorieprov – Hb, MCV, ferritin.

Publicerat: 2019-06-12
Giltigt till: 2022-05-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter