Allergisk rinokonjunktivit hos barn

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (H101 allergisk rinit, J304P allergisk konjunktivit).

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Allergisk rinokonjunktivit hos barn

Remiss till barnläkare

 • Akut – ring barnkonsult för planering av akutbesök (fysiskt/video/telefon).
 • Elektiv – informera patient (och närstående) om att besöket kanske bokas som telefon- eller videosamtal.

Primärvård

 • Utredning och behandling

Barnmottagning

 • Svårare allergi
 • Utredning av svårare allergi med samtidig nytillkommen astma
 • Allergenspecifik immunoterapi (AIT)

Allergisk rinit och atopisk allergisk konjunktivit

 • Kan indelas på två olika sätt enligt WHO:
 • Intermittent eller ihållande (symtom > 4 dagar/vecka i > 4 veckor).
 • Mild eller Medelsvår/svår (minst ett av följande):
  • Sömnpåverkan.
  • Inverkan på skola eller jobb.
  • Inverkan på fritidsaktiviteter, dagliga aktiviteter, sport.
  • Mycket besvärande symtom. 

Svårare allergisk konjunktivit

 • Behandlas i samarbete med ögonläkare. Indelas i:
 • Atopisk keratoconjunktivit (AKC)
 • Vernal keratoconjunktivit (VKC) – i yngre tonåren, liknar AKC
 • Giant papillary conjunctivitis (GPC) – allergisk reaktion mot exempelvis kontaktlins, sutur
 • Kontaktallergisk dermatokonjunktivit – allergisk reaktion mot exempelvis kosmetika, linssköljvätska

Atopi

Atopi är den ärftliga benägenheten att bilda IgE antikroppar mot naturligt förekommande antigener i miljön och är den främsta kända riskfaktorn för utveckling av allergisk sjukdom.  

Rinit

Nysningar (ofta flera i följd), sekretion från näsa, nästäppa, stickningar och klåda. 

Konjunktivit

Rodnad och svullen konjunktiva, oftast bilateralt, klåda och ökad sekretion (kan ge känsla av synstörning). Ibland svullna ögonlock. Vilka symtom som dominerar (rinit eller konjunktivit) kan variera hos olika patienter och mellan olika säsonger. Trötthet vanligt. 

Associerade tillstånd

 • Astma
 • Atopiskt eksem 
 • Oralt allergisyndrom: Cellerna i munslemhinnan uppfattar vanliga råa födoämnen som pollenlika, exempelvis färska äpplen, hasselnötter och stenfrukter hos björkallergiker. Symtomen är klåda i mun och svalg som kan förekomma året runt eller enbart under pollensäsong.  

Vid typiska symtom kan det ofta räcka med anamnes och status eftersom det är patientens besvär som ska styra behandlingen, inte provsvaren. 

Anamnes

 • Hereditet?
 • Exponering för potentiella inhalationsallergen? Värdera hem-, skol-, arbets- och fritidsmiljö.
 • Tidssamband med pollensäsong eller med exponering för pälsdjur, även gnagare?
 • Kvalster i bostaden (ventilation och fukt)?
 • Misstänks födoämnesreaktioner?
 • Har typiska allergisymtom som vid anafylaxi, allergisk rinokonjunktivit, astma, urtikaria förelegat? 

Status

 • Näsundersökning: inspektion (avsvällning om möjligt). Ökad sekretion (klart sekret). Blek ödematös slemhinna. Ibland vid öroninspektion ses vätskenivå bakom trumhinnan.
 • Ögon: rodnad, ökad mängd tårvätska, konjunktivalt ödem (chemosis), ögonlocksödem. Vid eversion av ögonlock ses ibland papiller. 

Provtagning

 • Phadiatop testar de vanligaste luftvägsallergenen: hund, katt, häst, timotej, björk, gråbo, mögel och kvalster. Vid positivt utfall ges svar på ingående allergen.
 • Pricktest testar ungefär samma allergen som Phadiatop. Testet är lättbegripligt för patienten och avläses direkt. Antihistaminer, Singulair, Atarax och potenta steroidsalvor måste sättas ut senast fem dagar innan test.
 • Specifikt IgE för andra allergen kan behövas i sällsynta fall. 

Differentialdiagnoser allergisk rinit

 • Virusinfektion
 • Främmande kropp
 • Adenoid
 • Polyp (cystisk fibros?)
 • Medfödd anatomisk anomali
 • Medicinbiverkan
 • Systemisk sjukdom 

Differentialdiagnoser allergisk konjunktivit

 • Virusinfektion
 • Främmande kropp
 • Torra ögon
 • Pterygium
 • Blefarit, keratit, episklerit/sklerit

Flertalet mediciner vid behandling av allergisk rinit och konjunktivit är receptfria. 

Allergisk rinit 

Peroralt antihistamin

Vid tillfälliga, lindriga besvär ges:

 • tablett desloratadin
 • godkänd från 1 års ålder
 • munsönderfallande tablett och oral lösning ges endast till små barn.

Nasala steroider

Vid mer ihållande besvär ges generiskt mometason, godkänt från 3 års ålder. 

Nasalt antihistamin

Vid tillfälliga lindriga besvär till barn under 6 år ges levokabastin (Livostin). 

Allergisk konjunktivit 

Ögondroppar - i första hand

 • Natriumkromoglikat (Lecrolyn Sine)
 • Antihistamin: levokabastin (Livostin) 

Peroralt antihistamin - i andra hand

 • Desloratadin, se ovan

Indikation för remiss

 • Symtom som påverkar vardagen (skolgång, utevistelse) trots behandling.
 • Samtidig nytillkommen astma under pollensäsongen.
 • Ställningstagande till Allergenspecifik immunoterapi (AIT, tidigare hyposensibilisering) vid besvärande symtom trots optimal lokalbehandling + systemiskt antihistamin. Möjliga allergener att behandla: pollen, vissa pälsdjur, kvalster, bi och geting.
 • Uttalad konjunktivit utan rinit, remiss till ögonmottagning. 

Remissinnehåll

 • Anamnes och status inklusive hereditet.
 • Tillväxtkurva från BVC eller skola (be gärna föräldrarna ordna detta).
 • Telefonnummer till föräldrarna. 

Publicerat: 2018-05-04  
Giltigt till: 2020-12-31
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter