ABCDE, initialt omhändertagande

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • R40.2 Koma, ospecificerat
  R40.0 Somnolens
  R40.1 Stupor

Primärvård

 • Akut omhändertagande

Specialiserad vård

 • Fortsatt omhändertagande vid behov

Definition

ABCDE, initialt omhändertagande

ABCDE är en undersökningsteknik för att systematiskt bedöma allmänpåverkade patienter och säkerställa vitala funktioner. Bokstäverna kommer från engelska:

 • A – Airway & cervical spine – Luftvägar
 • B – Breathing – Andning
 • C – Cirkulation – Cirkulation
 • D – Disability – Medvetande
 • E – Exposure – Exponering

Status

ABCDE initialt omhändertagande 20200916.jpg

Handläggning vid utredning

 • Undersök och handlägg patienten enligt ABCDE.
 • Gör differentialdiagnostiska överväganden kring vad som kan orsaka patientens tillstånd.
 • Bedöm vilken utredning och behandling patienten behöver utifrån patientens allmäntillstånd och misstänkt orsak.
 • Konsultera specialiserad vård akut och överväg akut transport vid behov.

Differentialdiagnoser

Exempel på tillstånd som orsaka akut allmänpåverkan, indelade enligt ABCDE:

 • A – främmande kropp, aspiration, anafylaxi, ödem, epiglottit, tyroideaexpansivitet
 • B – astma, KOL, pneumoni, lungödem, övertryckspneumothorax, ketoacidos (hyperventilation)
 • C – hjärtsvikt, arytmi, hjärtinfarkt, sepsis, myokardit, endokardit, klaffruptur, hjärttamponad, lungemboli, hypovolemi, addisonkris
 • D – sepsis, epilepsi, meningit/encefalit, intoxikation, hypoglykemi, andningsinsufficiens, stroke, subduralblödning
 • E – sepsis, hypotermi

Remissindikation 

 • Skicka remiss till akutmottagningen vid behov av fortsatt omhändertagande.

Publicerat: 2020-10-23
Giltigt till: 2023-10-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.