A-B-C-D-E, systematisk undersökningsteknik

AKO Skåne-riktlinje för primärvården.

ICD-10-SE

Z03.9 Observation för ospecificerad misstänkt sjukdom eller ospecificerat misstänkt tillstånd

Detta är en preliminär AKO Skåne-riktlinje.

Primärvård

 • Akut omhändertagande

Specialiserad vård

 • Fortsatt omhändertagande vid behov

Definition

Systematisk undersökningsteknik enligt A-B-C-D-E är ett strukturerat bedömningssätt av allmänpåverkade patienter för att säkerställa vitala funktioner. Bokstäverna kommer från engelska:

 • A – Airway & cervical spine – Luftvägar
 • B – Breathing – Andning
 • C – Cirkulation – Cirkulation
 • D – Disability – Medvetande
 • E – Exposure – Exponering

A-B-C-D-E, systematisk undersökningsteknik

Handläggning vid utredning A-B-C-D-E, systematisk undersökningsteknik

A-B-C-D-E, systematisk undersökningsteknik (pdf)

Handläggning vid utredning

 • Undersök och handlägg patienten enligt A-B-C-D-E systematisk undersökningsteknik.
 • Gör differentialdiagnostiska överväganden till vad som kan orsaka patientens tillstånd.
 • Handlägg och utred vidare utifrån patientens allmäntillstånd och misstänkt orsak.

Differentialdiagnoser

 • A – främmande kropp, aspiration, anafylaxi, ödem, epiglottit, tyroideaexpansivitet
 • B – astma, KOL, lungödem, övertryckspneumothorax, ketoacidos (Kussmauls andning)
 • C – hjärtsvikt, arytmi, hjärtinfarkt, myokardit, endokardit, klaffruptur, hjärttamponad, lungemboli, hypovolemi, addisonkris
 • D – (HUSK MIDAS) herpesencefalit, uremi, status epilepticus, Korsakoff, meningit, intoxikation, hypoglykemi, andningsinsufficiens, subaracknoidal-/subduralblödning
 • E – hypotermi, sepsis

Remissindikation

Skicka remiss till akutmottagningen vid behov av fortsatt omhändertagande.

Publicerat: 2020-04-01
Giltigt till: 2023-04-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter