Akut höftprocess – 24 timmars målet

Minst 80 procent av alla patienter med höftfraktur ska opereras inom 24 timmar.

24 timmars målet för akut höftfraktur innebär att det ska ske en samverkan mellan den prehospitala vården och de sjukhus som tar emot akuta patienter med höftfraktur.

De ska tillsammans skapa en sammanhållen vårdkedja med målsättningen att öka kvaliteten och förkorta ledtiderna för patienter med akut höftfraktur.

Resultat

Måltalet ska följas upp i samband med delårs- och årsuppföljning.

Resultaten hittar du i Region Skånes kvalitetsportal. För att få tillgång till kvalitetsportalen måste du vara uppkopplad mot Region Skånes nätverk. För vissa applikationer krävs dessutom en särskild behörighet.

Genomförande

Den prehospitala delen av vårdkedjan är med smärre variationer densamma i alla distrikt, medan de intrahospitala rutinerna varierar beroende på lokala förutsättningar.

Hela Region Skånes akut- och ambulanssjukvård använder RETTS-konceptet (rapid triage treatment system), vilket innebär att ambulans-personalen fyller i RETTS-arbetsbladet första halva A4-sida samt eventuella närstående på andra bladet.

Dessutom för de sin egen journal i ISPASS-systemet och fyller i Höftlinjens checklista. Denna checklista är ett bra underlag för såväl läkare som sjuksköterskor vid inskrivning av patienten på sjukhusen.

Som grundmodell för vårdkedjan gäller att ambulanspersonal följer patienten via röntgen till vårdavdelning och att överlämning av patient sker på vårdavdelning, ej på akutmottagningen. Undantag kan förekomma.

Målsättning för vården är

  • Optimal smärtlindring ges (VAS högst 3 i vila och högst 5 vid rörelse och belastning).
  • Förvirring, illamående, trycksår, infektioner och nya fallolyckor förebyggs.
  • Adekvat muntlig och skriftlig information ges till patient och anhöriga.
  • Väntetiden till operation är mindre än 24 timmar från ankomst till sjukhus.
  • Opererande läkare träffar patienten under vårdtiden.
  • Med optimal vård få patienten utskrivningsklar inom en vecka.
  • Patienten har samma boendeform och funktionsnivå 4 månader efter frakturen som före frakturen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.