Prehospital sjukvårdsledning - insatsrapport

Används vid insatser då funktionerna medicinskt ansvarig (MA) och sjukvårdsledare (SL) aktiverats i sjukvårdsledning.

Prehospital sjukvårdsledning

Du måste tillåta att cookies används för att kunna skicka formuläret. Cookies används här som ett skydd mot spammejl.

Typ av händelse * Obligatoriskt fält.


Skadeplatsarbete

Gavs totalinformation under framkörning? Från SOS Alarm AB eller annan kommunikationscentral. * Obligatoriskt fält.Vilka rapporter gavs till SOS Alarm AB från sjukvårdsledare?

Fanns misstanke om allvarlig händelse i någon av rapporterna till SOS Alarm? * Obligatoriskt fält.Strategisk ledning

Användes RMKL/ RS TiB/RLB? * Obligatoriskt fält.Erhölls fördelningsnyckel? * Obligatoriskt fält.Vilket sambandsmedel användes i kontakt med RS TiB?
Värdering av insats

Värdera insatsen nedan från 1-10. 1 anses som mycket bristfällig medan 10 är mycket tillfredställande. 

Bedöm sambandet i RAKEL. Samband mellan samverkande enheter totalt sett? * Obligatoriskt fält.Bedöm samverkan inom egen organisation. Hur fungerade samverkan inom egen organisation? * Obligatoriskt fält.Hur fungerade samverkan mellan berörda organisation/er? * Obligatoriskt fält.När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.