Vård i andra regioner - utomlänsvård

Här hittar du som verksamhetschef, läkare och övrig vårdpersonal inom den offentligt finansierade vården (privat och offentlig verksamhet) information om regler och rutiner för utomlänsvård.

Regler och rutiner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter