Vård som inte kan anstå

Asylsökande och papperslösa som har fyllt 18 år ska erbjudas omedelbar vård och vård/tandvård som inte kan anstå.

Vilken vård ska erbjudas?

Vård som inte kan anstå är ett vidare begrepp än omedelbar (akut) vård. Liksom för övriga patientgrupper ska den medicinska vården komma i första hand och betalningsförmågan i andra hand.

Vad som ingår i Vård som inte kan anstå kan sammanfattas enligt följande:

 • akut vård och behandling (omedelbar vård)
 • vård och behandling av sjukdomar och skador där även en måttlig fördröjning kan innebära allvarliga följder för patienten
 • vård som kan motverka ett mer allvarligt sjukdomstillstånd
 • vård för att undvika mer omfattande vård och behandling
 • vård för att minska användningen av mer resurskrävande akuta behandlingsåtgärder
 • vård som är följdinsatser av vård som getts (inklusive psykiatrisk vård)
 • mödrahälsovård
 • preventivmedelsrådgivning
 • vård vid abort
 • läkemedel som omfattas av lagen om läkemedelsförmåner
 • smittskyddsinsatser
 • en hälsoundersökning (om den enskilde inte redan har fått det)
 • hjälpmedel vid funktionshinder (om inte patienten kan få tillgång till sådana på annat sätt)
 • sjukresor eller transport i samband med vårdtillfället
 • tolk i samband med vårdtillfället

Denna vård omfattar alla typer av vård: somatisk och psykiatrisk hälso- och sjukvård samt tandvård.

Vård för personer med särskilda behov (som utsatts för tortyr, allvarliga övergrepp eller trauma) bör bedömas särskilt omsorgsfullt.

Vad som ska räknas som "vård som inte kan anstå" måste alltid avgöras i det enskilda fallet av den behandlande läkaren, tandläkaren eller annan ansvarig vårdpersonal.

Läs mer om vård som inte kan anstå på Socialstyrelsens webbsida.

Mer information på Skane.se/migration:

Asylsökande och papperslösas rätt till hälso- och sjukvård (länk)

Tandvård för asylsökande eller papperslösa personer (länk)

Policy, riktlinjer och tillämpningar – personer från andra länder (länk)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter