Uppehållstillstånd

Personer med uppehållstillstånd som är folkbokförda i Sverige har samma rätt till vård som bosatta.

En person som kommer till Sverige från ett annat land kan söka uppehållstillstånd av olika skäl: exempelvis på grund av arbete, studier, anknytning eller för att söka asyl. Uppehållstillstånd kan vara tillfälliga eller permanenta. Den som får uppehållstillstånd får ett uppehållstillståndskort (UT-kort) som är ett bevis på att personen har tillstånd att vara i Sverige.

Vägledande information

 • Personer som har fått uppehållstillstånd som är längre än 12 månader ska kontakta Skatteverket för att ansöka om att bli folkbokförda. Att vara folkbokförd innebär att du också får personnummer med de fyra sista siffrorna. Personer med uppehållstillstånd som är folkbokförda har samma rätt till vård som bosatta.

 • Den som har uppehållstillstånd men inte är folkbokförd i Sverige har generellt inte rätt till subventionerad hälso- och sjukvård, utan får betala hela kostnaden. Dock finns ett par undantag, se nedan.

  Personer som har uppehållstillstånd av följande skäl har rätt till subventionerad vård:

  • Personer som av medicinska skäl fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för kortare tid än ett år enligt 5 kap. 9 § utlänningslagen (2005:716).
  • Personer som har fått tidsbegränsat uppehållstillstånd för att närvara vid en förundersökning eller huvudförhandling i brottmål (bevispersoner) enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen.
  • Personer som fått tidsbegränsat uppehållstillstånd för kortare tid än tre år på grund av tillfälligt skydd och som inte är folkbokförda i Sverige (massflykting). 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § utlänningslagen.

  Dessa grupper har rätt till omedelbar vård och vård som inte kan anstå när de uppvisar uppehållstillstånd, där ovan nämnda paragrafer finns angivna. För sådan vård betalar patienten samma avgifter som asylsökande.

 • Ovanstående grupper ska registreras med huvudman 95, på samma sätt som asylsökande. LMA-nummer (dossiernummer) ska också läggas in i PASiS. På informationsraden i personuppgiftsbilden skriver du ”uppehållstillstånd på grund av medicinska skäl, bevisperson eller massflykting”.

  Observera att enskilda verksamheter inte återsöker medel direkt från Migrationsverket. Detta sköts centralt via GSF Patientservice.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.