Tortyr

Det är viktigt att ha kännedom om vad tortyr är och hur tortyrskador kan yttra sig, för att kunna erbjuda stöd och behandling till en person som har utsatts för tortyr.

Tortyr är ett brott mot mänskliga rättigheter. Det finns olika former av tortyr; fysisk, sexuell och psykologisk tortyr. Ofta används en kombination av dessa former.

Oavsett form av tortyr kan det leda till allvarliga fysiska och psykiska skador. Fysiska skador kan exempelvis vara vävnadsdöd, kroniska smärttillstånd, felläkta frakturer och skador på könsorgan.

Vägledande information

 • Många som har erfarenhet av tortyr utvecklar posttraumatisk stress (PTSD), depression och andra psykiska besvär. Risken för allvarlig psykisk ohälsa eller PTSD är särskilt hög efter upplevelser av tortyr, även i jämförelse med andra traumatiska upplevelser.

 • Inom Region Skåne är det BUP Trauma inom barnpsykiatrin samt Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade som arbetar med specialiserade behandlingsinsatser riktade mot personer som har utsatts för tortyr.

 • Om en asylsökande person har ett läkarintyg som indikerar att personens skador kan ha uppkommit genom tortyr kan Migrationsverkets utredningsansvar inträda. Läkarintyget måste inte ha utfärdats av en specialist i rättsmedicin eller tortyrskador, men av en läkare.

 • Om ett läkarintyg som indikerar att personens skador kan ha uppkommit genom tortyr bifogas i ett asylärende ska Migrationsverket hänvisa den asylsökande att genomgå en tortyrskadeutredning enligt det så kallade Istanbulprotokollet.

  Istanbulprotokollet är en manual för att göra en medicinsk, psykologisk och juridisk utredning och dokumentation av tortyr som genomförs av en specialist inom tortyrskador.

  Denna utredning genomförs enbart om Migrationsverket anser att den asylsökande inte har tillräckligt med underlag för att göra förekomsten av tortyrskador sannolik.

 • En definition av vad tortyr innefattar finns i artikel 1 i FN:s tortyrkonvention.

  Enligt denna definition är tortyr varje medveten handling som genom allvarlig smärta eller svårt fysiskt eller psykiskt lidande tillfogas en annan person av eller på uppdrag av en person som företräder staten och i ett visst syfte (till exempel för att framtvinga information eller en bekännelse, för att bestraffa en handling, eller med ett syfte som grundar sig i diskriminering).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.