Tandvård för asylsökande och papperslösa

Den tandvård som Region Skåne ansvarar för behandlar alla patienter som är i behov av omedelbar tandvård och tandvård som inte kan anstå, oavsett betalningsförmåga.

Personerna i fråga har ett betalningsansvar men i likhet med övriga patientgrupper ska den medicinska vården komma i första hand och betalningsförmågan i andra hand.

  • de som inte har fyllt 18 år ska ha tillgång till all tandvård liksom alla bosatta i Sverige.
  • de som fyllt 18 år har rätt till omedelbar tandvård och tandvård som inte kan anstå.

Vägledande information

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.