Tandvård för asylsökande och papperslösa

Den tandvård som Region Skåne ansvarar för behandlar alla patienter som är i behov av omedelbar tandvård och tandvård som inte kan anstå, oavsett betalningsförmåga.

Personerna i fråga har ett betalningsansvar men den medicinska vården i likhet med övriga patientgrupper ska komma i första hand och betalningsförmågan i andra hand.

  • de som inte har fyllt 18 år skall ha tillgång till all tandvård som för bosatta i Sverige
  • de som fyllt 18 år har rätt till omedelbar tandvård och tandvård som inte kan anstå.

Tandvård som inte kan anstå

Tandvård som inte kan anstå är avsett att vara en utvidgning av den tandvård som definieras som omedelbar och omfattar: 

  • Tandvård och behandling (inklusive följdinsatser) av sjukdomar och skador där även måttlig fördröjning kan innebära allvarliga följder för patienten.
  • Tandvård som ges för att motverka ett mer allvarligt sjukdomstillstånd
  • Tandvård för att undvika mer omfattande vård och behandling
  • Tandvård för att minska användningen av mer resurskrävande akuta behandlingsåtgärder
  • Tandvård för personer med särskilda behov (tortyr, allvarliga övergrepp, trauma) bör bedömas särskilt omsorgsfullt
  • Hjälpmedel vid funktionshinder om patienten inte kan få tillgång till det på annat sätt

Vilken tandvård som inte kan anstå för en patient får avgöras i det enskilda fallet av den behandlande tandläkaren.

Avgifter för tandvård till asylsökande eller papperslösa

  • Asylsökande eller papperslösa vuxna (över 18 år) betalar avgift med 50 kr per besök.
  • Asylsökande eller papperslösa barn under18 år är avgiftsbefriade.

Observera att en asylsökande eller papperslös person per definition inte kan ingå i personkretsen för Region Skånes Tandvårdsstöd, och därmed inte omfattas av Region Skånes regler för högkostnadsskydd och frikort.

Mer information om:

Regler kring tandvård för asylsökande och papperslösa (pdf)

Avtal för akut tandvård för vuxna asylsökande  (pdf)

Ansökningsblankett tecknande av avtal akut tandvård till asylsökande vuxna (pdf)

Hitta tandläkare - Avtal för akut tandvård för asylsökande vuxna 2019-2020 (pdf)

Hitta tandläkare - allmän och specialiserad tandvård (1177.se)

Kontakt tandvård för asylsökande

Håkan Hellbjer, Odontologiskt sakkunnig
E-post: Contact

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter