Tandvård för asylsökande och papperslösa

Den tandvård som Region Skåne ansvarar för behandlar alla patienter som är i behov av omedelbar tandvård och tandvård som inte kan anstå, oavsett betalningsförmåga.

Personerna i fråga har ett betalningsansvar men i likhet med övriga patientgrupper ska den medicinska vården komma i första hand och betalningsförmågan i andra hand.

Barn, personer under 18 år

  • Asylsökande och papperslösa som inte har fyllt 18 år ska erbjudas tandvård i samma omfattning som den som är folkbokförd i Skåne.

  • Tandvård för asylsökande eller papperslösa som inte har fyllt 18 år är avgiftsfri.

  • Vilken tandvårdsenhet patienten ska få sin vård vid väljer vårdnadshavare utifrån önskemål. Om specialisttandvård behövs, väljer vårdnadshavare en enhet tillsammans med barnets tandläkare, det krävs alltid en remiss för specialisttandvård.

  • Via tandvårdsenheter hittar du vilka avtal som finns inom allmän tandvård för barn i Region Skåne.

    Hitta tandläkare - Allmän tandvård (1177.se)

Vuxna, personer över 18 år

  • Asylsökande och papperslösa som har fyllt 18 år ska erbjudas omedelbar tandvård och tandvård som inte kan anstå.

  • Asylsökande eller papperslösa vuxna betalar en avgift med 50 kronor per besök.
  • Tandvård till asylsökande eller papperslösa vuxna utförs av vårdgivare som har ett aktuellt avtal med Region Skåne för akut tandvård till asylsökande. Den vårdsökande väljer efter eget önskemål.

Hitta tandläkare – Akut tandvård och tandvård som inte kan anstå, asylsökande vuxna (pdf)

  • Observera att en asylsökande eller papperslös person per definition inte kan ingå i personkretsen för Region Skånes Tandvårdsstöd, och därmed inte omfattas av Region Skånes regler för högkostnadsskydd och frikort.

Vägledande information

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.