Tandvård för asylsökande och papperslösa

Region Skåne behandlar alla patienter som är i behov av omedelbar tandvård och tandvård som inte kan vänta. Detta oavsett patientens förmåga att betala.

Personerna har ett betalningsansvar men precis som för alla andra patientgrupper ska den medicinska vården komma i första hand och patientens förmåga att betala i andra hand.

Barn och ungdomar under 18 år

Asylsökande och papperslösa som inte har fyllt 18 år ska erbjudas tandvård i samma omfattning som den som är folkbokförd i Skåne.

Vårdnadshavaren väljer vilken tandvårdsenhet som patienten går till. Vårdnadshavare och barnets/ungdomens tandläkare väljer enhet tillsammans om patienten behöver specialisttandvård. Det krävs alltid en remiss för specialisttandvård.

Du kan hänvisa vårdnadshavaren till 1177.se. Där finns de tandvårdsenheter som har avtal med Region Skåne inom allmän tandvård för barn.

Hitta tandläkare – allmän tandvård (1177.se)

Tandvård för asylsökande eller papperslösa som inte har fyllt 18 år är avgiftsfri. 

Personer över 18 år

Asylsökande och papperslösa som har fyllt 18 år ska bli erbjudna omedelbar tandvård och tandvård som inte kan vänta.

Patienten väljer själv mellan de tandvårdsenheter som har ett aktuellt avtal för akut tandvård till asylsökande med Region Skåne. Du kan hänvisa patienten till 1177.se.

Hitta tandläkare – Akut tandvård och tandvård som inte kan anstå, asylsökande vuxna (pdf)

Asylsökande eller papperslösa vuxna betalar en avgift med 50 kronor per besök.

Observera att en asylsökande eller papperslös person per definition inte kan ingå i personkretsen för Region Skånes Tandvårdsstöd. Det innebär att hen inte omfattas av Region Skånes regler för högkostnadsskydd och frikort.

Tandvård som inte kan vänta

Det är den behandlande tandläkaren som avgör vilken tandvård som inte kan anstå för en patient. Tänk på att bedöma tandvård för personer med särskilda behov som till exempel tortyr, allvarliga övergrepp och trauma särskilt omsorgsfullt.

Tandvård som inte kan vänta omfattar

  • tandvård och behandling av sjukdomar och skador där även måttlig fördröjning kan innebära allvarliga följder för patienten. Detta gäller även följdinsatser.
  • tandvård som ges för att motverka ett mer allvarligt sjukdomstillstånd.
  • tandvård för att undvika mer omfattande vård och behandling.
  • tandvård för att minska användningen av mer resurskrävande akuta behandlingsåtgärder.
  • hjälpmedel vid funktionshinder om patienten inte kan få tillgång till det på annat sätt.

Regler kring tandvård för asylsökande och papperslösa (pdf)

Blanketter för avtal

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.