Tandvård för asylsökande och papperslösa

Den tandvård som Region Skåne ansvarar för behandlar alla patienter som är i behov av omedelbar tandvård och tandvård som inte kan anstå, oavsett betalningsförmåga.

Personerna i fråga har ett betalningsansvar men i likhet med övriga patientgrupper ska den medicinska vården komma i första hand och betalningsförmågan i andra hand.

  • de som inte har fyllt 18 år ska ha tillgång till all tandvård liksom alla bosatta i Sverige.
  • de som fyllt 18 år har rätt till omedelbar tandvård och tandvård som inte kan anstå.

Vägledande information

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter