Sekretesshantering

Hantering av sekretess vid asylsökande och papperslösa är densamma som för andra patienter.

Inom hälso- och sjukvården gäller sekretess för att lämna ut uppgifter om en enskild persons hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denna lider men. 

Sekretess i hälso- och sjukvården

Tänk på att detta gäller personer som lever i papperslöshet

När de uppsöker hälso- och sjukvården ska du inte kontakta Migrationsverket.

Endast på direkt förfrågan från Polismyndigheten har förvaltningen skyldighet att uppge om en person utan tillstånd att vistas i landet vårdas på sjukhus. Begär för säkerhets skull att få motringa om polis ringer. Gällande regelverk för anmälningsplikt gäller för dessa grupper, på samma sätt som för andra patientgrupper.

Patientsäkerhet och sekretess

På följande sida hittar du dokument om identitetshantering av patient och skyddade personuppgifter. 

Anvisningar för hantering av personuppgifter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.