Policy, riktlinjer och tillämpningar - personer från andra länder

Enligt Region Skånes policy för vård av personer från andra länder ska alla människor bedömas utifrån sin egen person, inte utifrån härkomst, kön, ålder, funktionshinder, social position, etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell identitet.

Liksom för övriga patientgrupper ska den medicinska vården komma i första hand och betalningsförmågan i andra hand.

Vägledande information

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.