Policy, riktlinjer och tillämpningar - personer från andra länder

Alla människor ska bedömas utifrån sin egen person, inte utifrån härkomst, kön, ålder, funktionshinder, social position, etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell identitet. Detta enligt Region Skånes policy för vård av personer från andra länder.

Precis som för övriga patientgrupper ska den medicinska vården komma i första hand och betalningsförmågan i andra hand.

Vård för asylsökande och papperslösa

Hälso- och sjukvården i Region Skåne ansvarar för att behandla alla patienter som är i behov av omedelbar vård och vård som inte kan anstå.

Vid samtliga kontakter med hälso- och sjukvården gäller rätten till sekretess och integritet.

Varaktig vård

Regioner har rätt till statlig ersättning av kostnader för Varaktig vård. Ersättning ges när vården lämnats till vissa utlänningar, folkbokförda i Sverige, och som på grund av sjukdom eller handikapp ska beredas vård.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.