Läkemedel och läkemedelsnära produkter

Här finns samlad information om läkemedel och läkemedelsnära produkter till asylsökande och papperslösa.

Vägledande information

 • Papperslösa har rätt till samma subventionerade hälso- och sjukvård samt läkemedel som asylsökande. Läs mer nedan om vilka läkemedel som subventioneras och hur du som hälso- och sjukvårdspersonal går tillväga för att förskriva läkemedel till papperslösa.

  Rätt till subventionerade läkemedel

  Personer som saknar tillstånd att vistas i landet (papperslösa) har samma rätt till subventionerad hälso- och sjukvård samt läkemedel som asylsökande.

  Om hälso- och sjukvården, med stöd av lagen, bedömer att en patient behöver vård, ska landstinget erbjuda patienten de läkemedel som förskrivs i samband med denna vård.

  Detta gäller enbart läkemedel som omfattas av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. Förskrivs läkemedel utanför denna lag får patienten själv stå för läkemedelskostnaden och måste då informeras om detta.

  Tänk på

  • Patientens läkemedelskostnad ska vara högst 50 kr för varje expedition utskrivet vid samma tillfälle av samma förskrivare för högst 3 månader. Resterande belopp ska faktureras Region Skåne.
  • Särskilda läkemedel förskrivs endast med ett uttag.
  • Smittskyddsläkemedel ska lämnas ut utan egenavgift.
  • Hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt meddelar aktuellt apotek via telefon att recept (pappersrecept) kommer att utfärdas och att berörd papperslös patient kommer till detta apotek för uthämtning av läkemedel.

  På receptet anges följande

  Patientens reservnummer och att det gäller läkemedel till en papperslös patient.

  På apotekets faktura

  Apotekets faktura ska (utöver produktspecifik information) innehålla uppgift om:

  • Arbetsplatskod och förskrivarens namn.
  • Patienten betalar 50 kronor och resterande läkemedelskostnad faktureras Region Skåne.

  Faktureringsadress

  Region Skåne
  Hälso- och sjukvårdsnämnden
  Läkemedel papperslösa
  RSID: 210772
  205 01 Malmö

 • Verksamhet som förskriver läkemedel/läkemedelsnära produkter, och har kostnader som inte ingår i priset för vårdåtgärd enligt regionala prislistan och det pris som används vid fakturering för de som inte är bosatta i Skåne, ska fakturera GSF (använd faktureringsunderlag) för sådana kostnader som uppstått i samband med vård/behandling till asylsökande.

  Viktigt är att på fakturan ange reservnummer och LMA-nummer när sådant finns. Sedvanliga instruktioner för internfaktura gäller. Asylsökande och papperslösa betalar samma avgifter för läkemedel/läkemedelsnära produkter (undantag de produkter som hämtas på apoteken) som de som är bosatta i Sverige.

  Blanketten skickas in via Serviceportalen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.