Läkemedel och läkemedelsnära produkter

Här finns samlad information om läkemedel och läkemedelsnära produkter till asylsökande och papperslösa.

Läkemedel/Läkemedelsnära produkter till asylsökande

Uppdaterad information om vad som gäller vid läkemedel för asylsökande finns på Migrationsverkets webbsida.

Läkemedel för asylsökande (Migrationsverket)

Förskrivning och fakturering av läkemedel och läkemedelsnära produkter med särskild landstingssubvention till asylsökande och papperslösa (pdf)

Läkemedel och läkemedelsnära produkter till papperslösa

Papperslösa har rätt till samma subventionerade hälso- och sjukvård samt läkemedel som asylsökande. Läs mer nedan om vilka läkemedel som subventioneras och hur du som hälso- och sjukvårdspersonal går tillväga för att förskriva l��kemedel till papperslösa.

Förskrivning och fakturering av läkemedel och läkemedelsnära produkter med särskild landstingssubvention till asylsökande och papperslösa (pdf)

Rätt till subventionerade läkemedel

Personer som saknar tillstånd att vistas i landet (papperslösa) har samma rätt till subventionerad hälso- och sjukvård samt läkemedel som asylsökande.

Om hälso- och sjukvården, med stöd av lagen, bedömer att en patient behöver vård, ska landstinget erbjuda patienten de läkemedel som förskrivs i samband med denna vård. Detta gäller enbart läkemedel som omfattas av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. Förskrivs läkemedel utanför denna lag får patienten själv stå för läkemedelskostnaden och måste då informeras om detta.

Tänk på

  • Patientens läkemedelskostnad ska vara högst 50 kr för varje expedition utskrivet vid samma tillfälle av samma förskrivare för högst 3 månader. Resterande belopp ska faktureras Region Skåne.
  • Särskilda läkemedel förskrivs endast med ett uttag.
  • Smittskyddsläkemedel ska lämnas ut utan egenavgift.
  • Hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt meddelar aktuellt apotek via telefon att recept (pappersrecept) kommer att utfärdas och att berörd papperslös patient kommer till detta apotek för uthämtning av läkemedel.

På receptet anges följande

Patientens reservnummer och att det gäller läkemedel till en papperslös patient.

På apotekets faktura

Apotekets faktura ska (utöver produktspecifik information) innehålla uppgift om:

  • Arbetsplatskod och förskrivarens namn.
  • Patienten betalar 50 kronor och resterande läkemedelskostnad faktureras Region Skåne.

Faktureringsadress

Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Läkemedel papperslösa
RSID: 205299 
205 01 Malmö

Fakturering kostnader läkemedel

Verksamhet som förskriver läkemedel/läkemedelsnära produkter, och har kostnader som inte ingår i priset för vårdåtgärd enligt regionala prislistan och det pris som används vid fakturering för de som inte är bosatta i Skåne, ska fakturera GSF (använd faktureringsunderlag) för sådana kostnader som uppstått i samband med vård/behandling till asylsökande.

Viktigt är att på fakturan ange reservnummer och LMA-nummer när sådant finns. Sedvanliga instruktioner för internfaktura gäller. Asylsökande och papperslösa betalar samma avgifter för läkemedel/läkemedelsnära produkter (undantag de produkter som hämtas på apoteken) som de som är bosatta i Sverige. Blanketten skickas in via Serviceportalen.

Faktureringsunderlag kundfaktura (länk till Region Skånes intranät)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter