Kvotflyktingar inom hälso- och sjukvården

Kvotflyktingar har rätt till hälso- och sjukvård på samma sätt som alla andra folkbokförda.

Förutom rätt till hälso- och sjukvård ansvarar landstinget även för att genomföra:

Vem är kvotflykting?

Kvotflyktingar är personer som på grund av olika skyddsbehov ges möjlighet till vidarebosättning (resettlement) i ett annat land.

Enligt beslut i Regionfullmäktige 2020-11-02 ska kvotflyktingar som mottagits i Skånsk kommun i vårdverksamheter som finansieras av Region Skåne få vård på samma villkor som folkbokförda även under tiden fram till folkbokföring är klar.

Kvotflyktingar ska betala patientavgift som folkbokförda och få registrering i högkostnadskort.

Kvotflyktingar- Region Skåne (skane.se)

Mer information om kvotflyktingmottagandet:

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.