Kvotflyktingar inom hälso- och sjukvården

Kvotflyktingar har rätt till hälso- och sjukvård på samma sätt som alla andra folkbokförda.

Förutom rätt till hälso- och sjukvård ansvarar regionen även för att genomföra:

  • hälsoundersökning för nyanlända
  • intyg om prestationsförmåga på uppdrag av arbetsförmedlingen

Hälsoundersökning för nyanlända kan beställas av kommunens personal, eller av kvotflyktingen själv.

Hälsoundersökning – beställningsblankett kommuner (pdf)

Dessa personer är kvotflyktingar

Kvotflyktingar är personer som på grund av olika skyddsbehov ges möjlighet till vidarebosättning (resettlement) i ett annat land.

Kvotflyktingar som mottagits i Skånsk kommun i vårdverksamheter som finansieras av Region Skåne ska få vård på samma villkor som folkbokförda även under tiden fram till folkbokföring är klar.

Kvotflyktingar ska betala patientavgift som folkbokförda och få registrering i högkostnadskort.

Kvotflyktingar

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.