Hjälpmedel

I vissa fall ska verksamheten fakturera GSF för kostnader för hjälpmedel i samband med vård och behandling av asylsökande.

En verksamhet som ska fakturera GSF är en verksamhet som förskriver hjälpmedel och har kostnader som inte ingår i priset för vårdåtgärd enligt regionala prislistan och det pris som används vid fakturering för de som inte är bosatta i Skåne. Du ska fakturera GSF för sådana kostnader som uppstått i samband med vård/behandling till asylsökande.

Använd faktureringsunderlag när du fakturerar GSF. Det är viktigt att du anger reservnummer och LMA-nummer om det finns. Hjälpmedel som är kommunalt kostnadsansvar är undantag. Då gäller en särskild rutin.

Asylsökande och papperslösa betalar samma avgift för hjälpmedel som de som är bosatta i Sverige.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.