Hjälpmedel

I vissa fall ska verksamheten fakturera GSF för kostnader för hjälpmedel i samband med vård och behandling av asylsökande.

Fakturering kostnader hjälpmedel

Verksamhet som förskriver hjälpmedel och har kostnader som inte ingår i priset för vårdåtgärd enligt regionala prislistan och det pris som används vid fakturering för de som inte är bosatta i Skåne, ska fakturera GSF (använd faktureringsunderlag) för sådana kostnader som uppstått i samband med vård/behandling till asylsökande.

Viktigt är att på fakturan ange reservnummer och LMA-nummer när sådant finns. Undantag gäller för hjälpmedel som är kommunalt kostnadsansvar för då gäller särskild rutin (se ovan). Asylsökande och papperslösa betalar samma avgift för hjälpmedel som de som är bosatta i Sverige. Blanketten skickas in via Serviceportalen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.