Hemsjukvård och kommunala hjälpmedel

För asylsökande och papperslösa med behov av hälso- och sjukvård gäller samma gränssnitt som för övriga invånare.

I enlighet med HSL och överenskommelser mellan Region Skåne och Skånes kommuner är hemsjukvård ett kommunalt ansvar upp till och med sjuksköterskenivå. I kommunal hemsjukvård ingår även arbetsterapi- och fysioterapiinsatser.

Region Skåne svarar för läkarmedverkan i kommunal hemsjukvård och kommunen har, efter uppdrag från vårdcentral, ansvar för vård som inte kan anstå i enlighet med tröskelprincipen.

Kommunala hjälpmedel

Hälso- och sjukvårdspersonal inom Region Skånes offentligt finansierade verksamhet har huvudansvar för hjälpmedelsförskrivning till asylsökande och papperslösa men vid behov kan avtal om insats från kommunal arbetsterapeut eller fysioterapeut slutas i samråd vid samordnad individuell planering (SIP) eller samordnad vårdplanering (SVPL).

Förtydligande angående ansvarsfördelning och rutin för kostnadsersättning för fortsatt hälso- och sjukvård till asylsökande och papperslösa

Här hittar du som är förskrivare och annan involverad personal information om hur du ska gå tillväga när patient som är asylsökande eller papperslös behöver ett hjälpmedel inom områdena rörelsenedsättning, kommunikation/kognition, syn- och hörselnedsättning samt vissa andningshjälpmedel.

Förskrivning till asylsökande- och papperslös patient

Verksamheter som är finansierade av Region Skåne dokumenterar sitt exemplar av avtalet om köp av kommunal hemsjukvård för asylsökande eller papperslösa i patientjournalen.

Avtalsblankett för köp av kommunal hemsjukvård för asylsökande och papperslösa

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.