Asylsökande och papperslösas rätt till hälso- och sjukvård

Region Skåne ska så långt det är möjligt erbjuda vård till asylsökande och papperslösa personer på lika villkor som för bosatta.

Vägledande information

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!