Asylsökande och papperslösas rätt till hälso- och sjukvård

Region Skåne ska så långt det är möjligt erbjuda vård till asylsökande och papperslösa personer på lika villkor som för bosatta.

Förtydliganden till filmen

Gällande lagar

I filmen hänvisas i illustrationen till 2 § hälso- och sjukvårdslag (1982:763). Den lagen upphävdes 2017 och rätt hänvisning ska vara 3 kapitel 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).  Innehållet i regleringen är densamma som sägs i filmen.

Inget krav att visa upp LMA-kort

I filmen sägs att asylsökande ska visa upp ett LMA-kort och att detta styrker deras identitet. Att visa upp ett LMA-kort är dock inget krav. Asylsökande kan visa upp ett LMA-kort eller ett kvitto på inlämnad asylansökan. LMA-kortet styrker i så fall att personen är just asylsökande, men är inget ID-kort. Det är inget lagstadgat krav att asylsökande ska uppvisa LMA-kort eller kvitto för att erhålla vård. Sedvanliga regler för identifiering i vården gäller även för asylsökande.

Vägledande information

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.