Bra mat - Hypoglykemi efter gastric bypass

Tips och kostråd till patienter som har lågt blodsocker efter en gastric bypass-operation. Informationsbladet kan skickas/lämnas till patienten i samband med mottagningsbesök.

Dokument

  • Bra mat - Hypoglykemi efter gastric bypass

    ( .pdf, 496 kB)

    Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter