Bra mat - Kolhydraträkning vid typ 1 diabetes

Guiden hjälper patienten att räkna ut kolhydrater och insulindos till måltider

Informationsblad kan skickas eller lämnas till patienten i samband med mottagningsbesök.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter