1177 Vårdguiden

Här finns information om 1177 Vårdguiden, som innehåller fyra tjänster: 1177 Vårdguiden på telefon, redaktionellt innehåll på 1177.se, tjänsten Hitta vård på 1177.se och 1177 Vårdguidens e-tjänster.
 • 1177 Vårdguiden innehåller fyra tjänster och är Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård.

  1177 Vårdguiden på telefon

  1177 är ett telefonnummer för sjukvårdsrådgivning. Sjuksköterskor som bedömer vårdbehov och ger råd, svarar. Region Skåne driver sin egen sjukvårdsrådgivning men ingår i ett nationellt nätverk och följer nationella kvalitetsnormer.

  Mer information om 1177 Vårdguiden på telefon (1177.se)

  1177.se

  På webbplatsen 1177.se finns information om sjukdomar, besvär, undersökningar och behandlingar. Här finns också artiklar om hälsa och förebyggande vård samt information om hur vården fungerar i Sverige med regler och rättigheter.  Allt innehåll på 1177.se faktagranskas av läkare, sjuksköterskor, tandläkare och andra experter från hälso- och sjukvården.

  Innehållet på 1177.se riktar sig till invånare och vårdpersonalen kan använda informationen i kontakt med patienter.

  Redaktionellt innehåll på 1177.se är uppdelat i sex olika ingångar:

  • Liv & hälsa
  • Barn & Gravid
  • Olyckor & skador
  • Sjukdomar & besvär
  • Behandlingar & hjälpmedel
  • Så fungerar vården

  Informationen på 1177.se vänder sig främst till alla invånare i Sverige. Men där finns även regionalt innehåll som varje region ansvarar för, till exempel artiklar eller regionala tillägg, som skapas och hanteras av en regional redaktion.

  Innehållet på 1177.se ska kunna uppfattas och hanteras av så många invånare som möjligt. Det finns möjlighet för textuppläsning av webbplatsens innehåll genom funktionen Lyssna. En del av innehållet är översatt till andra språk.

  Det finns också texter som är skrivna på ett språk som är anpassat för personer som har svårt att läsa text av olika skäl. 

  På 1177.se finns också två andra tjänster: Hitta Vård och 1177 Vårdguidens e-tjänster.

  Hitta vård på 1177.se 

  I tjänsten Hitta vård på 1177.se finns kontaktuppgifter, öppettider och övrig information till mottagningar inom vård och tandvård. Dessa sidor kallas för kontaktkort.

  Informationen på kontaktkorten hämtas framför allt från den nationella HSA-katalogen. I Skåne registreras denna information i Skånekatalogen. Det görs för de offentliga mottagningarna av respektive mottagnings katalogadministratör.

  Region Skånes vårdgivarservice utför normalt denna uppgift för de privata vårdgivare som har avtal med eller av andra skäl finansieras av Region Skåne.

  Genom publiceringsverktyget Kontaktkortsadmin kan kontaktkorten också kompletteras med:

  • Information om utbud
  • Aktuelltnotiser
  • Egna e-tjänster
  • Relaterade länkar till sidor inom 1177.se

  För att använda Kontaktkortsadmin krävs särskild behörighet.

  1177 Vårdguidens e-tjänster

  1177 Vårdguidens e-tjänster gör det möjligt för invånare att kommunicera med vården dygnet runt. Genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster kan invånaren till exempel av/omboka tid, förnya recept eller kontakta mottagningen.

  Mer information om 1177 Vårdguidens e-tjänster för dig som arbetar i vården

  Umo.se 

  Umo.se riktar sig till unga i åldrarna 13 - 25 år. På webbplatsen finns innehåll om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket mer. Bakom Umo.se finns alla Sveriges regioner.

  Ungdomsmottagningen på nätet (umo.se)

 • 1177 Vårdguiden på telefon har en tjänst för sjukvårdsrådgivning med tolk (arabiska och somaliska) i Region Skåne. Denna tolkning erbjuds vardagar klockan 08-17, men inte under helger och röda dagar. 

 • Alla förändringar som berör kontaktinformation, öppettider, utbud och samarbete med andra mottagningar ska meddelas direkt till 1177 Vårdguidens sjukvårdsrådgivning på telefon.

  Telefonsjuksköterskorna behöver snabbt kunna hänvisa till rätt vård i sina samtal och använder ett annat system än den publika tjänsten ”Hitta vård” på 1177.se.

  Samtliga förändringar skickas till 1177 Vårdguidens sjukvårdsrådgivnings egen funktionsbrevlåda:
  sjukvardsradgivningen1177@skane.se. Funktionsbrevlådan
  kontrolleras två gånger per dag, måndag – fredag. Vid akuta förändringar på helgen, kontakta 1177 Vårdguidens sjukvårdsrådgivning på deras VIP-telefon: 040-678 98 31. 

  När en mottagning tillfälligt ändrar öppettider eller bedriver vård på annan plats ska det även finnas en hänvisning i telefonen som informerar om förändringen och var man eventuellt hänvisar patienter istället. Det bör även finnas lappar på dörrar och mottagningens webbplats ska vara uppdaterad.

  Förändringar måste också meddelas nya Vårdgivarservice. Se kontaktuppgifter här nedan. 

  Privata vårdgivare: Du anmäler dina ändringar till både 1177 Vårdguidens sjukvårdsrådgivning och Vårdgivarservice. Detta för att uppgifterna behöver vara rätt i avtalet som styr din ersättning, och för att rätt information ska synas på 1177.se.

  Offentliga vårdgivare med vårdvalsavtal: Du anmäler dina ändringar till både 1177 Vårdguidens sjukvårdsrådgivning och till Vårdgivarservice. För att rätt uppgifter ska synas på 1177.se behöver du även själv ändra dina uppgifter i Skånekatalogen. 

  Ovanstående rutiner gäller året runt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.