1177 Vårdguiden

Här hittar du information om 1177 Vårdguiden och e-tjänster på 1177.se, exempelvis hur du går tillväga för att uppdatera kontaktkorten i tjänsten Hitta vård, hur din mottagning ansluter sig till e-tjänsterna och marknadsföringsmaterial riktat mot patienterna

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter