1177 Vårdguiden

Här hittar du information om 1177 Vårdguiden och e-tjänster på 1177.se, exempelvis hur du går tillväga för att uppdatera kontaktkorten i tjänsten Hitta vård, hur din mottagning ansluter sig till e-tjänsterna och marknadsföringsmaterial riktat mot patienterna

 • Om 1177 Vårdguiden

  Till 1177 Vårdguiden kan medborgarna ringa dygnet runt, året om, från valfri plats i Skåne eller resten av Sverige. Nära kopplad till telefontjänsten finns 1177.se för den som istället vill söka råd om vård via webben.

  1177 Vårdguiden på telefon

  Region Skånes telefonsjuksköterskor på 1177 Vårdguiden svarar på frågor, bedömer personens behov av vård, ger råd och vägleder rätt i vården. De ger också information om hur vården i Region Skåne fungerar. Tjänsten är både regional och nationell. Region Skåne driver sin egen sjukvårdsrådgivning men ingår i ett nationellt nätverk och följer nationella kvalitetsnormer. 

  1177 Vårdguiden på telefon (1177.se) 

  1177 Vårdguiden på nätet

  1177 Vårdguiden på nätet är Region Skånes och övriga landsting och regioners samlingsplats för råd, information, inspiration och e-tjänster för hälsa och vård. Besökaren kan läsa om sjukdomar, behandlingar, regler och rättigheter eller ställa en anonym fråga och få ett personligt svar. Här kan man också hitta och jämföra vårdmottagningar och använda e-tjänster för att kontakta vården. 

  Texterna skrivs i samråd med läkare, sjuksköterskor, tandläkare och apotekare från hela landet. Den nationella redaktionen tar fram nationella texter som visas i alla landsting. Region Skånes specifika texter ansvarar Region Skånes redaktion för 1177 Vårdguiden för. Innehållet bearbetas och granskas sedan i flera steg före publicering och texterna uppdateras regelbundet. Webbplatsen är fri från kommersiella intressen, och adressen är 1177.se. 

  Hitta vård på 1177.se 

  I tjänsten Hitta vård på 1177.se hittar invånarna i Skåne kontaktuppgifter, öppettider och övrig information om vård- och tandvårdsmottagningar. Det finns även möjlighet att jämföra tillgänglighet till vårdcentraler och se omdömen från patienter.

  Mer om tjänsten Hitta vård och hur du uppdaterar ditt kontaktkort

  1177 Vårdguidens e-tjänster

  Via 1177 Vårdguidens e-tjänster kan invånare och patienter kommunicera med vården via internet, dygnet runt. Här har patienten möjlighet att ställa frågor till läkare eller sjuksköterska, förnya recept, önska tid för besök, lämna återbud och mycket mer.

  Mer om 1177 Vårdguidens e-tjänster

  Umo.se 

  Umo.se är ett komplement till landets ungdomsmottagningar och riktar sig till unga i åldrarna 13 - 25 år. Webbplatsen fungerar dessutom som en kunskapsresurs för professionella som möter unga i sitt arbete. Umo.se har uppdaterat och kvalitetssäkrat innehåll, med information och svar på frågor inom områdena sex, hälsa och relationer.

  Ungdomsmottagningen på nätet (umo.se)

 • Sjukvårdsrådgivning med tolk

  Just nu erbjuder 1177 Vårdguiden i Skåne sjukvårdsrådgivning med tolk på arabiska och somaliska på försök. Målet är att i större utsträckning kunna ge rådgivning på lika villkor och att bidra till en effektivare vård.

  Sjukvårdsrådgivning med tolk på arabiska och somaliska erbjuds alla dagar mellan 08.00-22.00. Rådgivningen är gratis och utförs av 1177 Vårdguidens ordinarie sjuksköterskor med hjälp av tolk i så kallat trepartssamtal.

  Syftet med rådgivning och guidning till vården på det egna språket är att öka tillgängligheten för invånare som idag har svårt med svenska språket. Målet är att i större utsträckning erbjuda rådgivning, på lika villkor, för hela befolkningen och bidra till en effektivare vård.

  Tjänsten startade som ett pilotprojekt 2012, i samarbete mellan Stockholm läns landsting, Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Inera. Pilotprojektet har utvärderats löpande. Tjänsten erbjuds fortfarande i Skåne. 

  Kort om tjänsten:

  0771-11 77 90 för sjukvårdsrådgivning med tolk på arabiska.
  0771-11 77 91 för sjukvårdsrådgivning med tolk på somaliska.
  Öppet 08.00 – 22.00 alla dagar i veckan.
  Rådgivningen är gratis, men samtalet kostar som ett vanligt telefonsamtal. Rådgivningen utförs av 1177 Vårdguidens ordinarie sjuksköterskor. 

 • Rapportera förändringar till 1177 Vårdguidens sjukvårdsrådgivning

  Alla förändringar som berör kontaktinformation, öppettider, utbud och samarbete med andra mottagningar ska meddelas direkt till 1177 Vårdguidens sjukvårdsrådgivning på telefon.

  Telefonsjuksköterskorna behöver snabbt kunna hänvisa till rätt vård i sina samtal och använder ett annat system än den publika tjänsten ”Hitta vård” på 1177.se.

  Samtliga förändringar skickas till 1177 Vårdguidens sjukvårdsrådgivnings egen funktionsbrevlåda:
  Contact.
  Den kontrolleras två gånger per dag, måndag – fredag. Vid akuta förändringar på helgen, kontakta 1177 Vårdguidens sjukvårdsrådgivning på deras VIP-telefon: 040-678 98 31. 

  När en mottagning tillfälligt ändrar öppettider eller bedriver vård på annan plats ska det även finnas en hänvisning i telefonen som informerar om förändringen och var man eventuellt hänvisar patienter istället. Det bör även finnas lappar på dörrar och mottagningens webbplats ska vara uppdaterad.

  Förändringar måste också meddelas nya Vårdgivarservice. Se kontaktuppgifter här nedan. 

  Privata vårdgivare: Du anmäler dina ändringar till både 1177 Vårdguidens sjukvårdsrådgivning och Vårdgivarservice. Detta för att uppgifterna behöver vara rätt i avtalet som styr din ersättning, och för att rätt information ska synas på 1177.se.

  Offentliga vårdgivare med vårdvalsavtal: Du anmäler dina ändringar till både 1177 Vårdguidens sjukvårdsrådgivning och till Vårdgivarservice. För att rätt uppgifter ska synas på 1177.se behöver du även själv ändra dina uppgifter i Skånekatalogen. 

  Ovanstående rutiner gäller året runt.

 • Handböcker och lathundar
 • Patientinformation

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter