Verksamhetsförlagd utbildning Primärvård

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i primärvården, ska erbjudas olika studentkategorier. Detta görs i samarbete med Malmö Universitet, Högskolan i Kristianstad samt Lunds Universitet. Ansvarig för planeringen av praktikplatserna via praktikplatsportalen (PPP) är Primärvårdens utbildningsenhet (PUE).

Support Praktikplatsportalen (PPP)

E-post: Contact

Manual PPP - (pdf-fil)

För frågor kring utbetalning gällande VFU-ersättning för privata vårdenheter kontakta Serviceportalen på telefon 040-623 9000.

Mer om VFU primärvård

 • Anmälan om ny kontaktperson

  Formulär för anmälan om ny kontaktperson

   

  När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

  Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

 • Närvaromarkera VT 2018 senast den 20/6 2018

   

  Formulär för att närvaromarkera VT 2018

   
   
   

  När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

  Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

 • VFU-platser Arbetsterapeuter HT 2018

  VFU-platser för Arbetsterapeuter HT 2018

  Vårdcentral/Enhet:
  Kontaktperson:
  T 3 (v 41 - v 44)
   
   
  T 5 (v 47 - v 50)
  Kommentar:

  När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

  Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

 • VFU-platser Fysioterapeuter HT 2018

  VFU-platser fysioterapeuter HT 2018

  Vårdcentral/enhet:
  Kontaktperson:
  T 1 period 1 (onsdag v 41 och onsdag v 42)
  T 1 period 2 (onsdag v 47 och onsdag v 48)
  T 6 period 1 (v 42 - v 46)
  T 6 period 2 (v 47 - v 51)

  När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

  Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

 • VFU-platser Med sekr Kristianstad HT 2018

  Med sekr Kristianstad HT 2018

  Vårdcentral/enhet:
  Kontaktperson:
  LIA 1 (v 45 - v 46)
  LIA 3 (v 39 - v 44)
  Kommentar:

  När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

  Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

 • VFU-platser Med sekr Landskrona HT 2018

  Med sekr Landskrona HT 2018

  Vårdcentral/enhet:
  Kontaktperson:
  LIA 1 (v 46 - v 50)
  LIA 3 (v 39 - v 43)
  Kommentar:

  När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

  Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

 • VFU-platser Med sekr Lund HT 2018

  Med sekr Lund HT 2018

  Vårdcentral/enhet:
  Kontaktperson:
  LIA 1 (v 44 - v 47)
  LIA 3 (v 39 - v 43)
  Kommentar:

  När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

  Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

 • VFU-platser Med sekr Malmö HT 2018

  Med sekr Malmö HT 2018

  Vårdcentral/Enhet
  Kontaktperson:
  LIA 1 (v 48 - v 50)
  Kommentar:

  När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

  Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

 • VFU-platser Socionomstudenter VT 2018

  VFU-platser Socionomstudenter VT 2018

  Vårdcentral/enhet:
  Kontaktperson:
  Period v 5 - v 21
  Kommentar:

  När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

  Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

 • VFU-platser Psykologstudenter VT 2018

  VFU-platser Psykologstudenter VT 2018

  Vårdcentral/Enhet:
  Kontaktperson:
  Period v XX - v XX
  Kommentar:

  När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

  Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

 • Peer Learning

  Powerpointpresentation
  Peer learning i verksamhetsförlagd utbildning (pdf) 

  Rapport
  Rapport Peer Learning (pdf) som handledningsmodell för sjuksköterskestudenter under VFU på vårdcentraler 

  Kontakt
  Projektledare Peer Learning, primärvården Skåne
  Karin Öhrnberg, Contact  
  Leg sjuksköterska - Folkhälsovetare - VFU-samordnare

  Utbildare från Malmö Universitet för primärvården Skåne
  Taghrid Jassim, Contact 
  Leg sjuksköterska - Universitetsadjunkt

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter