Verksamhetsförlagd utbildning Primärvård

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i primärvården ska erbjudas olika studentkategorier. Detta görs i samarbete med Malmö Universitet, Högskolan Kristianstad samt Lunds Universitet. Ansvarig för planeringen av praktikplatserna via Praktikplatsportalen (PPP) är Primärvårdens utbildningsenhet (PUE).

Support för Praktikplatsportalen (PPP)

Kontakt: vfu@skane.se

För frågor kring utbetalning gällande VFU-ersättning för privata vårdenheter kontakta Serviceportalen på telefonnummer 040-623 9000.

Mer om VFU primärvård

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter