"Goda levnadsvanor gör skillnad" - webbutbildning

Region Skånes webbutbildning syftar till att ge all hälso- och sjukvårdspersonal en grundläggande utbildning i att uppmärksamma och samtala om ohälsosamma levnadsvanor.

Utbildningen omfattar levnadsvanorna alkohol, tobak, matvanor och fysisk aktivitet och består av tio filmer, reflektionsfrågor, patientfall och sluttest.

Det finns specifika avsnitt om motiverande samtal, levnadsvanor inför operation, barn och unga, levnadsvanor och cancer samt hur vi åtgärdsregistrerar våra samtal.

Efter att ha tagit del av utbildningen krävs godkänt resultat på efterföljande kunskapstest för att utbildningen ska anses vara genomförd.

Målgrupp

All legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med patientkontakt.

Syfte

Att ge all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med patientkontakt en grundläggande utbildning i att systematiskt uppmärksamma och samtala om ohälsosamma levnadsvanor. Vilket inkluderar att kunna

  • identifiera en ohälsosam levnadsvana
  • genomföra ett motiverande samtal om levnadsvanor
  • ge råd och stöd till patienten och ha kännedom om vilka verktyg som kan användas
  • följa upp och dokumentera utförd åtgärd
  • ha kunskap om vilket ytterligare stöd patienten kan erbjudas.

Tidsåtgång 

Cirka 60-75 minuter.

Starta utbildningen

Anställd i Region Skåne

Extern användare