Vuxna med trakeostomi

Utbildningen innehåller grundläggande skötsel och hantering av vuxna med trakeostomi.

Den skötsel, hantering och situationer som utbildningen berör gäller framförallt patienter med egenandning och normal hostkraft

Målgrupp

Hälso- och sjukvårdspersonal som normalt inte vårdar patienter med trakeostomi på vårdavdelning.

Syfte

Syftar till att minimera risken för att komplikationer i vården av vuxna med trakeostomi ska uppstå.

Tidsåtgång

40 minuter.

Starta utbildningen

Anställd i Region Skåne

Extern användare