Strålskydd röntgen

Kurs om grundläggande strålskydd inom röntgen.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till medarbetare som arbetar vid röntgenvägledda operationer, bild och funktionsmedicin samt till medarbetare som vistas i rum där strålning används, t.ex. anestesipersonal eller personal på vårdavdelningar.

Kursen är obligatorisk för denna målgrupp och ska repeteras minst vart tredje år.

Syfte

  • Att ge en orientering om vad som påverkar stråldosen till patient och personal
  • Visa på tekniker som medför reducerad stråldos till patient och personal

Tidsåtgång

30 min inkl. kunskapstest

Starta utbildningen

Medarbetare i Region Skåne: Starta utbildningen i Utbildningsportalen

Användare utanför Region Skåne: Starta utbildningen

Viktigt att känna till för dig som användare utanför Region Skåne - det går inte att skriva ut kursintyg och därför är det bra att ta en skärmdump på ditt godkända resultat innan du stänger utbildningen.

OBS! Utbildningen är inte utvecklad för att fungera i mobila enheter. För säkrad funktionalitet, använd dator.