Strålskydd röntgen

Kurs om grundläggande strålskydd inom röntgen.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till medarbetare som arbetar vid röntgenvägledda operationer, bild och funktionsmedicin samt till medarbetare som vistas i rum där strålning används, till exempel anestesipersonal eller personal på vårdavdelningar.

Kursen är obligatorisk för denna målgrupp och ska repeteras minst vart tredje år.

Syfte

  • Att ge en orientering om vad som påverkar stråldosen till patient och personal.
  • Visa på tekniker som medför reducerad stråldos till patient och personal.

Tidsåtgång

30 minuter inklusive kunskapstest.

Starta utbildningen

Anställd i Region Skåne

Extern användare