SPiSS - Suicidprevention i Svensk sjukvård

En webbaserad utbildning som ger ökad kunskap för att minska antal självmord och självmordsförsök.

Psykiatri Skåne har tagit fram en utbildning för att öka kunskapen hos medarbetare inom vård och andra verksamheter där man möter människor som kan vara suicidbenägna. Utbildningen kallas SPiSS, Suicidprevention i Svensk Sjukvård men är relevant även för andra verksamheter utför sjukvården såsom socialtjänsten, hemtjänst, skola, polis, kriminalvård, trossamfund med mera.

SPiSS omfattar nu tre webbkurser med grundläggande kunskap om suicid och suicidprevention. I ursprungsmodellen för psykiatrin i Skåne skapades också samtalsgrupper där man diskuterar kring inspelade och fingerade fall, som beskriver olika suicidnära personer eller situationer. Liknande samtalsgrupper med relevanta situationer att utgå från kan med fördel skapas i andra verksamheter.

För anställda i Region Skåne

Alla anställda i Region Skåne kan ta del av webbkurserna i Region Skånes utbildningsportal:

Region Skånes utbildningsportal

För anställda inom andra verksamheter

Webbkurserna erbjuds numera fritt till alla intresserade oavsett om man arbetar i en verksamhet där man möter personer som kan vara suicidbenägna eller är privatperson och vill öka sin kunskap på området.

För dig som inte är anställd inom Region Skåne går det inte att skriva ut certifikat/intyg. Därför är det bra om du istället tar en skärmdump på ditt godkända resultat innan du stänger utbildningen.

SPiSS kurs 1: Suicidologi

SPiSS kurs 2: Risk och skyddsfaktorer

SPiSS kurs 3: Skattningsskalor vid suicidrisk

Anna Karin Apelgren
SPiSS-samordnare
E-post AnnaKarin.Apelgren@skane.se

Kerstin Lindell
Medicinsk rådgivare
E-post Kerstin.H.Lindell@skane.se