SPiSS - Suicidprevention i Svensk sjukvård

En webbaserad utbildning som ger ökad kunskap för att minska antal självmord och självmordsförsök.

Psykiatrin i Region Skåne erbjuder en utbildning för att öka kunskapen hos medarbetare inom vård och andra verksamheter som möter människor som kan vara suicidbenägna. Utbildningen kallas SPiSS, Suicidprevention i Svensk Sjukvård och är relevant även för andra verksamheter utför sjukvården såsom socialtjänsten, hemtjänst, skola, polis, kriminalvård, trossamfund med mera.

SPiSS omfattar tre delkurser med grundläggande kunskap om suicid och suicidprevention. Del 1 och 2 är anpassad för primärvård, personal på sjukhusen, samarbetspartners utanför Region Skåne samt psykiatri och habilitering. Även privatpersoner som vill öka sin kunskap inom området är välkomna att ta del av utbildningen.

Utbildningens del 3 är en fördjupningsdel och är särskilt framtagen för personal som arbetar inom Region Skånes psykiatri men även privata aktörer inom psykiatrisk verksamhet.

För anställda i Region Skåne

Alla anställda i Region Skåne kan ta del av webbkurserna i Region Skånes utbildningsportal:

För anställda inom andra verksamheter

Webbkurserna erbjuds numera fritt till alla intresserade oavsett om man arbetar i en verksamhet där man möter personer som kan vara suicidbenägna eller är privatperson och vill öka sin kunskap på området.

För dig som inte är anställd inom Region Skåne går det inte att skriva ut certifikat/intyg. Därför är det bra om du istället tar en skärmdump på ditt godkända resultat innan du stänger utbildningen.

Anna Karin Apelgren
SPiSS-samordnare
Mejladress: AnnaKarin.Apelgren@skane.se