SPiSS – Suicidprevention i svenskt samhälle

SPiSS är en webbaserad utbildning. Målet med utbildningen är att öka kunskapen för att kunna minska suicid, suicidförsök och självskadebeteende bland suicidnära personer.

Utbildningen hette tidigare Suicidprevention i svensk sjukvård. Utbildningen är till för personer som jobbar på verksamheter som möter människor som kan vara suicidbenägna. Den är även relevant för andra verksamheter utanför sjukvården såsom socialtjänsten, hemtjänst, skola med flera.

Utbildningen består av tre delar. De innehåller grundläggande kunskap om suicid och suicidprevention. Del 1 och 2 är anpassad för primärvård, medarbetare på sjukhus, samarbetspartners utanför Region Skåne samt psykiatri och habilitering.

Del 3 är en fördjupningsdel och är särskilt framtagen för medarbetare inom Region Skånes psykiatri, men även privata aktörer inom psykiatrisk verksamhet.

Starta utbildningen

Anställd i Region Skåne

Extern användare