SPiSS - Suicidprevention i Svensk sjukvård

En webbaserad utbildning som ger ökad kunskap för att minska antal självmord och självmordsförsök.

Psykiatrin i Region Skåne erbjuder en utbildning för att öka kunskapen hos medarbetare inom vård och andra verksamheter som möter människor som kan vara suicidbenägna. Utbildningen kallas SPiSS, Suicidprevention i Svensk Sjukvård och är relevant även för andra verksamheter utför sjukvården såsom socialtjänsten, hemtjänst, skola, polis, kriminalvård, trossamfund med mera.

SPiSS omfattar tre delkurser med grundläggande kunskap om suicid och suicidprevention. Del 1 och 2 är anpassad för primärvård, personal på sjukhusen, samarbetspartners utanför Region Skåne samt psykiatri och habilitering.

Utbildningens del 3 är en fördjupningsdel och är särskilt framtagen för personal som arbetar inom Region Skånes psykiatri men även privata aktörer inom psykiatrisk verksamhet.

Starta utbildningen

Anställd i Region Skåne

Extern användare