SIP - Samordnad Individuell Plan

En webbutbildning där du lär dig om hur SIP hjälper till att samordna vården för den enskilde och hur du använder IT-stödet Mina planer för att samordna SIP-möten och deltagare.

Läraktiviteten är omfattande och består av flera kapitel/avsnitt med både filmer, texter och reflektionsfrågor som förklarar allt från vad SIP är, SIP-processens genomförandesteg, till hur vårt gemensamma IT-stöd (Mina planer) ska användas. Patientfallet som illustreras i läraktiviteten har inriktning psykisk ohälsa men innehållet är generaliserbart och fungerar brett.

Läraktiviteten är framtagen inom ramen för Vårdsamverkan Skånes Skånegemensamma samverkansgrupp vårdens övergångar.

Syfte med läraktiviteten

Läraktiviteten och IT-stödet Mina planer bidrar tillsammans till att effektmålet kan nås.

Effektmål

Öka kvaliteten i de SIP:ar som genomförs.

Lärandemål

Efter genomförd läraktivitet kan du beskriva vad SIP är och genomföra de olika delmomenten tillsammans med den enskilde med hjälp av IT-stödet Mina planer.

Målgrupp för läraktiviteten

Medarbetare inom regional och kommunal primärvård, specialistvård och socialtjänst.

Genomförande

Läraktiviteten genomförs digitalt på egen hand eller i grupp.

Starta utbildningen

Anställd i Region Skåne

Starta utbildningen - för dig som är anställd inom Region Skåne (larportalen.skane.se)

Extern användare

Starta utbildningen - för dig som är extern användare (larportalenextern.skane.se)