Röntgenteknik, fysik

Grundläggande kurs om röntgenteknik, fysik.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till medarbetare som arbetar vid röntgenvägledda operationer, bild och funktionsmedicin och övrig bildtagning med röntgenutrustning och som då agerar som operatör av röntgenutrustningen.

Kursen är obligatorisk för denna målgrupp och ska repeteras minst vart tredje år.

Syfte

Syftet med utbildningen är att:

  • ge en basal grund i röntgenteknik, fysik
  • ge en förståelse för röntgenutrustningens princip samt uppbyggnad
  • förklara olika dosbegrepp inom radiologin
  • förklara vad som påverkar dos/bildkvalitet

Tidsåtgång

Cirka 30 minuter.

Starta utbildningen

Anställd i Region Skåne

Extern användare