Röntgenteknik, fysik

Grundläggande kurs om röntgenteknik, fysik.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till medarbetare som arbetar vid röntgenvägledda operationer, bild och funktionsmedicin och övrig bildtagning med röntgenutrustning och som då agerar som operatör av röntgenutrustningen.

Kursen är obligatorisk för denna målgrupp och ska repeteras minst vart tredje år.

Syfte

Syftet med utbildningen är att:

  • ge en basal grund i röntgenteknik, fysik
  • ge en förståelse för röntgenutrustningens princip samt uppbyggnad
  • förklara olika dosbegrepp inom radiologin
  • förklara vad som påverkar dos/bildkvalitet

Tidsåtgång

Ca 30 min

Starta utbildningen

Viktigt att känna till för dig som användare utanför Region Skåne - det går inte att skriva ut kursintyg och därför är det bra att ta en skärmdump på ditt godkända resultat innan du stänger utbildningen.

OBS! Utbildningen är inte utvecklad för att fungera i mobila enheter. För säkrad funktionalitet, använd dator.