Potentiellt olämpliga läkemedel till äldre

Målet är att äldre patienter ska ha en bra läkemedelsbehandling.

Målgrupp

Sjuksköterskor som är kommun- och landstingsanställda samt till exempel läkare under utbildning.

Syfte

Syftar till att sprida kunskap kring vilka läkemedel som kräver extra uppmärksamhet och som, om möjligt, bör undvikas till äldre och vilka icke-farmakologiska alternativ som finns. 

Tidsåtgång

40 minuter. 

Starta utbildningen

Medarbetare i Region Skåne: Starta utbildningen i Utbildningsportalen
Användare utanför Region Skåne: Starta utbildningen

Viktigt att känna till för dig som användare utanför Region Skåne - det går inte att skriva ut kursintyg och därför är det bra att ta en skärmdump på ditt godkända resultat innan du stänger utbildningen.

Utbildningen är inte utvecklad för att fungera i mobila enheter. För säkrad funktionalitet, använd dator.

Utvärdering

Vi är tacksamma om du vill delta i vår utvärdering av denna kurs. Det tar bara några minuter och utgör ett viktigt underlag för utveckling av våra utbildningar. 

Utbildningen utgår från Socialstyrelsens indikator; Preparat som bör undvikas om inte särskilda skäl föreligger.
De läkemedel och läkemedelsgrupper som kommer tas upp är:

  • Långverkande bensodiazepiner
  • Läkemedel med betydande antikolinerga effekter
  • Tramadol
  • Propiomazin (Propavan)
  • Kodein inklusive kombinationer (tex Citodon)
  • Glibenklamid