NEWS2/ONEWS2

National Early Warning Score 2 (NEWS2) och Obstetrisk National Early Warning Score 2 (ONEWS2) är enhetliga bedömningsskalor (scoringsystem) för identifiering och bedömning av kritiskt sjuka patienter.

Målgrupp

Hälso- och sjukvårdsvårdpersonal i patientnära somatisk slutenvård med patienter över 18 år i Region Skåne.

Syfte

Syftar till att sprida kunskap kring NEWS2/ONEWS2.

Tidsåtgång

Cirka 30 minuter.

Starta utbildningen

Anställd i Region Skåne

Starta utbildningen – för dig som är anställd inom Region Skåne (larportalen.skane.se)

Extern användare

Starta utbildningen – för dig som är extern användare (larportalenextern.skane.se)