NEWS – National Early Warning Score

National Early Warning Score (NEWS) är en skala som används för att identifiera alla patienter med risk begynnande eller manifest kritisk sjukdom i ett tidigt skede.

Utbildningen är uppdelad i följande moment:

  • Validerade parametrar
  • NEWS poäng
  • Riskkategorisering
  • Åtgärdsskala
  • Riktlinjer (Region Skåne)
  • Patientfall

NEWS införs i Region Skåne 22 september 2015.

Målgrupp

Hälso- och sjukvårdsvårdpersonal i patientnära somatisk slutenvård i Region Skåne.

Syfte
Syftar till att sprida kunskap kring NEWS. 

Tidsåtgång
30 minuter.

Starta utbildningen

Medarbetare i Region Skåne: Starta utbildningen i Utbildningsportalen

Användare utanför Region Skåne: Starta utbildningen

OBS! Utbildningen är inte utvecklad för att fungera i mobila enheter. För säkrad funktionalitet, använd dator.