Läkemedel som ökar risken för fall

Utbildningen belyser läkemedel som kan öka risken för fallolyckor.

Målet är att färre äldre personer ska råka ut för fallolyckor. Fallolyckor är den vanligaste orsaken till skador hos äldre och kan få allvarliga följder. Läkemedel är en viktig faktor som kan påverka risken att falla. 

Målgrupp

Sjuksköterskor inom primär- och slutenvård och kommunal hälso- och sjukvård.

Syfte

Syftet med utbildningen är att öka och bredda kunskapen om hur läkemedel påverkar i fallrisksammanhang, samt vikten av att arbeta preventivt för att minska antalet fallolyckor.

Tidsåtgång

Cirka 35 minuter.

Starta utbildningen

Anställd i Region Skåne

Starta utbildningen – för dig som är anställd inom Region Skåne (larportalen.skane.se)

Extern användare

Starta utbildningen – för dig som är extern användare (larportalenextern.skane.se)