Läkemedel som ökar risken för fall

Utbildningen belyser läkemedel som kan öka risken för fallolyckor.

Målet är att färre äldre personer ska råka ut för fallolyckor. Fallolyckor är den vanligaste orsaken till skador hos äldre och kan få allvarliga följder. Läkemedel är en viktig faktor som kan påverka risken att falla. 

Målgrupp

Sjuksköterskor inom primär- och slutenvård och kommunal hälso- och sjukvård.

Syfte

Syftet med utbildningen är att öka och bredda kunskapen om hur läkemedel påverkar i fallrisksammanhang, samt vikten av att arbeta preventivt för att minska antalet fallolyckor.

Tidsåtgång

Ca 35 min.

Starta utbildningen

Medarbetare i Region Skåne: Starta utbildningen i Utbildningsportalen
Användare utanför Region Skåne: Starta utbildningen

Viktigt att känna till för dig som användare utanför Region Skåne - det går inte att skriva ut kursintyg och därför är det bra att ta en skärmdump på ditt godkända resultat innan du stänger utbildningen.

Utbildningen är inte utvecklad för att fungera i mobila enheter. För säkrad funktionalitet, använd dator.