Hälsofrämjande schemaläggning vid tjänstgöring blandad dag natt

Utbildningen belyser hur vi påverkas av tjänstgöring blandad dag natt och ger forskningsbaserade råd att tänka på för medarbetare och chefer i vardagen och vid schemaläggning.

Målgrupp

I första hand medarbetare och chefer samt chefsstöd och övriga grupper inom Region Skånes verksamheter som behöver kunskap om hälsofrämjande schemaläggning vid tjänstgöring blandad dag natt.

Syfte

Syfte med utbildningen är att ge chefer och medarbetare kunskap för att kunna göra goda val som främjar hälsa vid tjänstgöring blandad dag och natt.

Upplägg

Utbildningen består av tre delar. Du får först svara på ett antal frågor om dig och ditt schema. Är du chef rekommenderar vi att du svarar utifrån din erfarenhet av schemaläggning på arbetsplatsen. Utifrån dina svar får du ett antal forskningsbaserade råd att tänka på i din vardag.

Till sist finns också några reflektionsfrågor om hur vi påverkas av tjänstgöring blandad dag natt. Du kan välja att spara ned och/eller skriva ut alla råd som ges i utbildningen.

Tidsåtgång

Ca 15 min

Starta utbildningen