Hälsofrämjande schemaläggning vid tjänstgöring blandad dag och natt

Utbildningen belyser hur vi påverkas av tjänstgöring blandad dag och natt. Den innehållet även forskningsbaserade råd att tänka på för medarbetare och chefer i vardagen och vid schemaläggning.

Målgrupp

Medarbetare, chefer samt chefsstöd och övriga grupper inom Region Skånes verksamheter som behöver kunskap om hälsofrämjande schemaläggning vid tjänstgöring blandad dag och natt.

Syfte

Syfte med utbildningen är att ge chefer, chefsstöd och medarbetare kunskap för att kunna göra goda val som främjar hälsa vid tjänstgöring blandad dag och natt.

Upplägg

Utbildningen består av tre delar. Du får först svara på ett antal frågor om dig och ditt schema. Är du chef rekommenderar vi att du svarar utifrån din erfarenhet av schemaläggning på arbetsplatsen. Utifrån dina svar får du ett antal forskningsbaserade råd att tänka på i din vardag.

Till sist finns också några reflektionsfrågor om hur vi påverkas av tjänstgöring blandad dag och natt. Du kan välja att spara ned och/eller skriva ut alla råd.

Tidsåtgång

Cirka 15 minuter.

Starta utbildningen

Extern användare