Grundläggande strålsäkerhetsutbildning

Utbildning för personal som arbetar med eller kommer i kontakt med strålning.

Målgrupp

Alla yrkeskategorier som arbetar med eller kommer i kontakt med strålning. Främst gäller den för sjukvårdspersonal men även annan personal kan vara berörda av denna kurs.

Syfte och målgrupp

Detta är en grundläggande kurs i strålsäkerhet för alla som i sitt yrke arbetar med eller kommer i kontakt med strålning.

Tidsåtgång

Ca 45 min.

Starta utbildningen

Viktigt att känna till för dig som användare utanför Region Skåne - det går inte att skriva ut kursintyg och därför är det bra att ta en skärmdump på ditt godkända resultat innan du stänger utbildningen.

OBS! Utbildningen är inte utvecklad för att fungera i mobila enheter. För säkrad funktionalitet, använd dator.