Grundläggande strålsäkerhetsutbildning

Utbildning för personal som arbetar med eller kommer i kontakt med strålning.

Målgrupp

Alla yrkeskategorier som arbetar med eller kommer i kontakt med strålning. Främst gäller den för sjukvårdspersonal men även annan personal kan vara berörda av denna kurs.

Tidsåtgång

Cirka 45 minuter.

Starta utbildningen

Anställd i Region Skåne

Extern användare